bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Christendom > De WAARHEID een banier om op te heffen
  Theo Bert  1. Geplaatst op 18 oktober 2016 om 11:20 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De waarheid is een banier om op te heffen.

Zij die Jezus volgen, zijn geroepen pal te staan voor de waarheid: geen concessies te doen en zich altijd houden aan de waarheid en deze trouw te zijn. De leugen is een rampzalig en lijkt de wereld te regeren.
4 De een bedriegt de ander,
de waarheid spreken ze niet.
Hun tong is afgericht op liegen,
ze kunnen niet anders meer. (Jer. 9:4)

De geestelijke strijd vraagt om de geestelijke wapenrusting.

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Een compilatie om in te prenten:
Psalmen 60:6
6 Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen,
om die op te heffen als teken van de waarheid

Deuteronomium 32:4
4 Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is,
want al Zijn wegen zijn een en al recht.
God is waarheid en geen onrecht;
rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Psalmen 25:5
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.

Psalmen 119:30
30 Ik heb de weg van de waarheid gekozen,
Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.

Spreuken 12:17
17 Wie waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend,
maar een valse getuige bedrog.

Psalmen 111:7
7 De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht, mem
al Zijn bevelen zijn betrouwbaar. Nun

Psalmen 119:142
142 Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig,
uw wet berust op waarheid.

Spreuken 22:12
12 De HEER behoedt de waarheid,
hij logenstraft de woorden van bedriegers.

Jesaja 11:5
5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn,
en de waarheid de gordel om Zijn middel.

Jeremia 9:4
4 De een bedriegt de ander,
de waarheid spreken ze niet.
Hun tong is afgericht op liegen,
ze kunnen niet anders meer.

Amos 5:10
10 Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht,
zij hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt.

Johannes 1:17
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

Johannes 3:21
21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.
Johannes 4:24
24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid
Johannes 8:44

44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Johannes 14:6
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 15:26
26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.

Johannes 18:37
37 Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’

Romeinen 9:1
De trouw en de barmhartigheid van God
91 Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg:

1 Korintiërs 13:6
6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

2 Korintiërs 6:7
7 door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid

2 Korintiërs 13:8
8 Want wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid.
Efeziërs 4:15
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

_________________
Jezus, in het Hebreeuws Yeshoea, betekent van God is het heil, God redt. Jezus maakt zijn naam waar.Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X