bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Poezie > De Loper en Het Hoofd
  Daniel  41. Geplaatst op 20 september 2009 om 12:11 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

De Sabbat en de Dienst

Oh Mensen van de Zondaagse Tempels, Vrees Mijn ZeGen niet Deze is uit Zebulon En Ismael Zebulon Bent u Geworden en een groot licht Verezen onder de Volkeren in de Richting van de ALMachtige en Zijn Molen Steen Malen Zeker u een Twintig Voudige Zegening in Onderwerping aan Ellah de Weegschaal de Enige en de Boeken en de Sabat en Indien komen zij Vragen hoe te Handelen met de Kruizen Zegt Dan: " Het Hout heeft Zijn Zaak Gediend Weet uw Dan dan niet dat de Tempel van Hout en Steen wordt Opgericht, en Wee zij die de Kruizen Eer Loos Verwijderen Beelden Stormen Laat het Dan zo Geschieden Dan heeft uw Dwarse Balk Gedragen: Dan Los de Dwarse Horizontale Balk van de Verticale Paal en deze Laatste Dient de Staf van Mozes, Ruk die Dwarse Balk uit uwer Oog en Gericht Recht en Zegt Dan: "In Naam van Ellah de ALMachtige", Bouw deze Dwarse Kruis en Oog Balken in de Poort voor de Dorpel van de Poorten der Paradijzen Gedenk de Sabat en daar Voor Khan u Dan Levende met uw Eigen Beide Hielen Satan Vertrappen Zo Mijn Teken van de Verrijzenis, en zo Heeft Allah het Martel Kruis gebroken en de Vloek duidelijk Vertrapt in Abrahim Zijn Twee Hielen en de Vier en Twintig Stenen Poorten Ellah Tekende de Voorzieningen de Stenen Tijden Richten en Tijden Middels Stenen Richten Khan en daar Ellah Meester over Doden en Levende en Opstandingen en Heden Ellah Roept Opnieuw; "Sta Op uit de Doden en Verijs Omhoog met Zebulon de Leeuw uit het Huis van uw Ellah en Hij is het die het Leven en de Toegangen Stelde en u zult Zeker het Vuur Levende Laten in uw Sabat en Synagoge."
Ellah Zegt: "Wettig Ismael Ik ben Vader over Beide Huizen en zo sprak Abrahim in de Stille vroege Oranje Morgen Stond"

Daniel,
Een Verbindende

  Daniel  42. Geplaatst op 22 september 2009 om 10:08 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

De Rustende Verplichtingen Van De Rust

En Indien zal men Komen en Vragen hoe maken wij voor ons zelf het Onderscheid en Dan Zal Antwoorden: " De Heere heeft Dan Drie Verplichte Gebeden Mede Gedeeld in Onderwerping aan Zijn Heer in het Boek van Eli en 7x7+1 aan Isa en Mohammed diens Vijf Zuilen Opgelegd en de Richting voor de Rechte Weg de Weegschaal de Oordeels Steen welke de Eerste is en de Laatste Steen en Een Eeuwige Getuigen is voor de Volkeren en Yoshua zal Stellig de Ronde Doen in de Glorie van de Maan en de Oordeels Steen Zeker Kussen door de Vierentwintig Poorten van het Heem de Zon als Twee Maal Twaalf Diamanten Beschenen en Zijn Gebeden Aldaar Wassende doen in de Glorie van de Maan en zo Onderscheidt u zich Stellig van Babylon en Mij niet Scheidende en u zal Stellig tot uw Werkgever gaan en zeggen; " De Heere heeft mij het Middag Gebed in Mildadigheid Verplicht Gesteld op de Juiste Tijden en mij te Richten en de Andere mag ik Voegen stel mij in staat Werkgever mijn Hoofd Neder te Werpen voor Elah daar Elah het is Welke de Zegen geeft zodat Elah moge zien Wie Wij Dienen en van Wie Wij Verwachten en Wij Stoppen de Wijn Persen voor Zijn Aangezicht daar de Zegen Komt Van Hem Alleen en niet van de Drukkende mammon en de Machines van Haar Slavernij".
Zeg: "Zo Zal De Terug Keer Van De Verloren Zoon Geschieden en Zo Zal Allah Zijn Zegel Zalven en Zalvend Zo het Al Geschieden en Zo Zal Allah het Al Scheiden om Te Voegen en het Al Te Rechten en Zo Samen Al Te Kunnen Voegen en in Abrahim Te Enten."

Daniel,
Abt Solutie

  Daniel  43. Geplaatst op 25 september 2009 om 11:30 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

Het Boek Dan Eli Voor Khan

En Indien Men Verdeeld en in Ongeloof tot jou Komen en Een Ondervraging van de Dode en Klagen van Wie Is Dat Boek Zegt Dan Abdellah: "Dit is het Boek welke ik Ontving in de Voorportaal zeker keer om Dit Boek is van Eli en Ik Zal Zeggen en Getuigen; "Dit is Het Boek van Eli Via Dan Via Zebulon de Pen en de Kennis en de Spin en het Web en een Berg Voor Khan en de Melk Koe en de Honing Ringen en als Een Maalt door Steen en Een Richting en door Oordeel Geeft en een PsALM in Ene Ende Honing Raten de Geschrevene in het Hart van Steen en Het Boek in Zebulon de Paradijzen daar van de ALMachtige en deze Kruist Kruizen Hoor Dan Kruizen Wie heeft Haar HoekSteen Gelegd Wie heeft Haar HoekSteen gelegd en Zeker de Stenen Stenen Slijpende Paradijzen voor elkaar en Voor Khan Zal de Juiste Richtende Wezen Voeden en Dan Zegt Dan Voor Khan; "Dit is de Verhoging en in de Onderscheiding de ALM maar in ongeloof is Een in Drie in Alle Tijden de Grote de Verlaging GeWeeST"

Daniel
Een Ivoor Khan

.

  Daniel  44. Geplaatst op 25 september 2009 om 11:37 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

David Licht Der Zabour Een Koor Aan Korah

Oh Mohammed Glorie van de Zon en Kracht van de Maan Zwarte Steen en Zwarte Schaap der Mensheid en in Uw Eer Adam Zijn Getuigenis Hersteld en Eva in Eere Hersteld en Alle Verlost van de Slangen Vloek der Verdorven Zielen maar uit Licht zijn Mijner Kleinen Alle Gekomen en als Wezen Achter Gelaten door Verduisterde Opvoeding het is een Misdaad Tegen de Mensheid Kinderen van Een God Geschonken en Zonder Een Gebod Geboden Te Voeden Weet Uw Daniel Dan niet dat een Stoffelijk Wees Opzoek Gaat naar zijn Wortels en Denkt u dat het Geestelijke Kind Welke met u is Gekomen Niet Verduisterd Opzoek gaat Naar Zijn Juiste Afkomst? Vuur Water Zijn Zij die Zeggen Kinderen Zijn Duistere Zielen Slangen Taal van vader S Maar uit Licht Zijn Zij In Naam Gekomen en tot Licht Wens Ik Hen Op Te Heffen en Waarlijk uit het Vuur als Licht Stenen Op Te Laten Komen en Uit Licht Zijn Mijn Wezen Gekomen en uit Licht Zijn Zij In Naam Geboren Twee Handen Twee en Twee Voeten en Een Hoofd en Een Hart en Zekers Schande over Hen die Mijn Kleine Duisternis Noemen en de Kennis Verduisteren en door Verkondigen Eva Haar Schulden Slangen Taal Oh Mohammed Waarlijk Uw Oordeel en de Zwarte Steen Heeft Een Snijdende Tong en Twee Engelen Gabriel en Michael Dragen de Zwarte Steen Met hun Engelen Vleugelen Boven Meren en tot Manen Omcirkelen en Op Naar De ALM de Verhoging en de Opname en de Opwekking en de Dode Zonen van Korah en zij Denken het is Niet in Mijn Boek.
Zeg: "Dit is de Verbinding der Boeken en een Vondel der Volkeren"

Daniel,
Een Flamingo

.

  Daniel  45. Geplaatst op 26 september 2009 om 11:28 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

De Wakers en De Wekkers

En u, Zij die Zeggen Wij Zijn Kinderen van de Hoge en u Laat u Niet Zien u Kunt Wel Alle Dagen Trouw Zijn aan de Tijden van Werkgever Babylon en in de Ochtenden Staat u Op de Tijden Paraat voor uw Werkgever'S en des Nood Zekert u Zich Zelf Middels Een Tweede Wekker en Verslapen doet u Zich Zo Nooit Daar u de Tijden Middels Wekkers Zeker Stelde en met Ellenbogen Kruipt u Hoger op uit de Slaperige Buik hoger Hongerig naar de Top van de Pyramide Spelen en Denkt elker Keren de Top te Kunnen Overzien van uit de Kerkers Maar u Ziet Niet Wie u Dient en Wie u Bent Vergeten te Dienen en u die Zegt Levende te zijn Verslaapt zich toch op die Grote Dag Dan en Draait Dan Liever nog een Keer Om in het Graf van de Donkere Gewoonten, Niets Trof Ik Aan bij u en u Ziet het niet Niets enkel Oude Verbeeldingen en Gesloten Deuren van de Poorten en Steen Harde Verwerpingen en u Weet Niet Wanneer en Waar Dan of Welk Plateau Ik Verhef of Ik Ben Wanneer Ik Spreek, U Ziet Niets Meer Stromend enkel de Bijtende Rode Stromende Kleuren Bogen en Roze Brillen Babylon Weet u Dan niet dat Dan het Vet op Stenen Altaren Zal Offeren en Zal worden Verbrand ter Recht en u Kent de Stenen Altaren Niet en het Heilige Hart van Steen Bent u door Dronken Bloed Doop en Wijn Vergeten en Vet en Vol Gemest Lasterende Trof Ik u Aan en u heeft u Zelf Vet Gemest Middels Valse Beloftes Verwoorden en Vals Schijnende Christusbeelden Roomse Gouden Goden Drie en u Dacht Allen Al in de Hemel te Wezen Waar is uw Rechtvaardigheid Dan Zie daar Zij de Vasten Vergeten Zijn en de Anker Stenen en Waar Zie ik de Wegen der Rechtvaardigen Dan Waar oh Waar en in uwer Lippen Diensten trof Ik Niets dan Leugens en Laster Tammuz Kruisen en Hoge Torens Verleidende de Schepen en Stuurman'S ogen en de Rinkellende Cimbalen en Lege Holle Woorden Putten de Landen en de Valse Beelden Verbergen de Slangen Drie-Dom-Deler'S Draken Vertalingen en de Onheilige Gedachten en Ik Zeg u Heden Dan Aan: "Breng De Zegel aan en Ring de Zegel en Lever de Vetste Koe voor Mijn Aangezicht en Scheidt het Vet van Het Magere en Zo Zal u Elah een Welgevallig Vrede Offer Wezen en Breek Daar Om Dan de Dwarse Kruis Balk en Trek het Uit het ene Oog en Bouw deze Dwarse Balk In Voor de Dorpel van de Poorten der Paradijzen Wee Zij die Zeggen Mij Komt Geen Oordeel Toe er is Geen Afweging Geen Oordeel Geen Boek van Eli en Zeg; "Het is u Een Zorg ik waarschuw u Slechts voor het Beest uit de Helle Put van Zevenduizenden Rode Jaren en Zij die Voor Khan Gaan Overleven Vuur met de Koor aan Geluiden en de Vuurzuilen Woorden Zijn van Daniel ter Recht en Rechter Dan Recht".
Ik Zeg: "Ik Ben de Vader van Beide Huizen Wettig Ismael en Stop de Broeders Veten dit is de Weg de Waarheid en het Leven Isa is de Aak die de Ezel aannam op de Rug naar Dar Salam en Ik Zeg u De Stenen en de Bergen Zullen Levende Juichende Getuigen Blijken te Zijn Een Mildadigheid en Voorzinnigheden van de ALMachtige Zelf en Wie Deed u de Ezel Oren Altijd Aan en met Wie denkt u te Kunnen Spotten en op Wie Spuugt de Slang".

Daniel,
Een Plaatwerker

.

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 26 september 2009 om 11:32:57  Daniel  46. Geplaatst op 26 september 2009 om 15:43 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

De Keizer, De Paarse en De Zon der Aardse Kleren

Oh Zeven Geesten Belegen op de Zeven Heuvels Heulende de Zeven Wereldse Zeeen uw Adem Bleek Water als Vuur Mystiek te Zijn en Leugen Vuur Tongen de Verstande Scheidende de Doelen Gal heeft u Mij Geschonken en Bespotting Geschonken ik Zeg u: " Het Gal wat er door u Mij te Drinken Gegeven is in de uren van de Grote Nood zo zal ik een Adem van Gal al over uwer Rimpels Doen Uitstorten de Galal Doop en u u aan Uwer Verstande doen Onderwerpen en Een Wel Denkende doen Zeggen; " Ellah Is mijn Schepper en Rechter", en Zeker Ik Zal u Rechten en Doen Stellen Links of Rechts en u de Sabat doen Laten Eren en Mijn Volk Korah een Koor aan Geluiden Onder Wijzen de Oordeels Steen en in Ivoor Tijden Letters Voor Khan en Dan Eli Als Zijner Rechter Stellen en de Rechter Dan Stellen de Rechters van Dalen en Bergen en in Een Richten en Rechts of Links Doen Opstellen en Wee als U Lasterende Voort Gaat de Enige en Zijn Bergen Ontheiligende Middels de Vals Gestelde Beelden Stromende Tranende Boter Wax en Verterende Goud en u Zelf Tronende in Mijn Adem Tocht Zal u de Rijken en Vuur en Gal u Treffen en de Tammuz Toren'S Vete's Voedende Vet Gevreten Bloed Altaren Lopende Op Geopende Graven Zonder Schoenen Waggelende Wijn Verhalen van Ver Zal Ik Doen Stommen Kromme Staf en Stalen en Zal Zelf Verhalen en Verhalende Tegen u Opgaan Middels Pennen Stenen en de Geschreven Steen Druk Kunsten en de Mede Persen.

Daniel,
Een Rietdekker

.

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 26 september 2009 om 15:53:55  Daniel  47. Geplaatst op 29 september 2009 om 07:54 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

De Schone en de Grote Schijn

Oh mijn Lieve Schepper en Uiterst Milddadige Schenker van de Psalmen en Wetten en Coccus Palm Vruchten Schenkende aan de Dorre Stranden en Vruchten Schenkende in Verschillende Smaken, Waarom Weigeren U te erkennen als Enge Heer en Stelde men Dode Lijken Aanbidding als Middelaar en zo is men een eigen Helle Put Weg in gegaan Laag deze Aarde Geworden en Men Meent dat dit het Leven is maar een Helle Put is het Aardse Paradijs Verworden en Wij Weten wat hun Monden Spreken en Weten wat hun Harten Verbergen en dat is Duisterder dan de Monden Openlijk Belijden Red de Kinderen uit de Duistere Wegen en de Donkere Ondergang Buiken en van des Schijn Verlossingen.
Oh Mohammed Glorie van Ellah alleen in u Voetsporen Abrahim en Waarlijk een ieder die de Hielen Abrahim volgt krijgt de Laster van deze Wereld Uitgestort en Zij Weten Niet dat U het Pardijs Spreide Middels de Vier Hoeken de Vier Hoekpilaren en de Geboden en de Navel Stelde in het Midden voor alle Stammen en U Al de Wegen van de Mensheid Voorbereide tot en met de Zevende Dagen en de Sabat Zelf Eeuwig Stelde en de Aarde het Paradijs van Adam en Eva en Klaar en Compleet Geschonken met Vruchten in Beheer en de Hemel Dragende op de Vijf Zuilen van de Paradijselijke Wegen, Vier Hoekpilaren en Een NavelSteen Stelde in het Midden der Aarde als Teken en de Zekerheid in Ellah in die Tijden om in de Laatste Dagen te Richten en te Rechten en zo te Oordelen de Dwalende en de Verstanden te scheiden van het Dode Lichaam en de Tempel Het Geestelijk Huis te Herstellen Middels Zekerheden Hout en Steen Doden Wekken in Zekerheid tot de 24 Diamanten Poorten Levende van de Heilige Stad en het Huis Dar Salam voor Ismael en Isaak en in Bacca allen ZamZam en de Drie Kuddes in Een de Waterbronnen doen Laten Betreden en dat zij Laten Varen de Vals Gestelde Drie-Dom-Delers Rituelen en Lippen Diensten en de Hosanna Klanken van uit de Diepste Helle Put zelf aan Drie-Koppige-Beelden Occulte levens Rituelen en Vol Laster en Gal maar Schoonschijnend voor de Dwalende Verlossing tot Wijn Genot Gemaakt en Schade aan de Lever in het Vergalde Lichaam en het Bloed Offer Verhoogd, Oh Ellah hoelang blijven Uw Kinderen in Ongeloof Wandelen Wijl Zij Zelf Zeggen: "Wij zijn de Gelovigen in Een God en deze is een Duif en een Mens en wij zijn de Ware Kinderen God God is in ons" Ik Zeg: " Waarom Verstaat u Onze Heer en Onze Vader Abraham dan niet en volgt u niet Zijn Hielen Sporen in het Hoeden en Zorgende voor zijn Kinderen IsmaŽl en Isaak Gelijke Abraham en in het Gebed en in de Vasten en de Wegen van de Juiste Aanbidding en het Juiste Pad, het Adem Vuur zal al uw Kruizen doen Branden en doen Smelten op de Dag dat de Hemelen en de Aarde Zullen Worden Samengevoegd Zeg Mij welk Kruis Zal u tegen de Stenen Regen en het Vuur uit Uwer Boeken kunnen Behoeden, uw Bloed Belijdenissen?
Ik Zeg;" Kent u de Oven en de Leeuwen Kuil, wat heeft u hier van geleerd en wie werden er gered?", kent u Lot en Abrahim en Noach, Zeg Mij dan, Hoe Werden deze mannen gered, middels Tammuz Torrens of Rituelen Wijn kruizen of door de Gehoorzaamheid aan de ALMachtige en het Gaan van Zijner Wegen?"
Oh Ellah, hoe lang Houden wij het nog uit in deze Helle Put, Verhef ons allen tot U Oceaan van Uw Eeuwige Vrede en schenk ons Uw Gestelde Paradijzen in Gehoorzaamheid aan U alleen en de Boeken de Profeten en U de Eer in Hemelen en op Aarden.

Daniel,
Een Scheidende

.

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 29 september 2009 om 07:56:21  Daniel  48. Geplaatst op 29 september 2009 om 08:04 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

Het Graf van Pharao

En De Genen Die Zij Aanneemt hebben Draaiende Slangen van de Koninging des Hemels Aangenomen en Bloed Wijn en Brood als Mystiek Levens Elixer Tot Zich Genomen Nimrod Tot Haar Dood en in Tammuz heeft zij Nimrod op doen staan deze doet mijn Lichaam en Moeder Aarde en de Kinderen Pijn en Mijn Lichaam Kwelt Mijn Rug en Zij Spot met de Ezel en Hemelse Vader zij Blaast mijn Adem niet uit en Kent U niet en is Verre van Uw Boeken en Uw Geboden en de Profeten en de Laatste Koning en de Zegel ik zou graag Uw Berg Willen Afdalen op naar Uw Kinderen maar zij Aanbidden Lijken en geven mensen Gal ik Kan de Berg niet verlaten daar dien ik me te schuilen daar ik niet spreken kan zonder verwijdering van mijn Gesteente en Mijn Ziel waar ik spreek vind ik verstoting men wil Niets horen over Zegen of Vloek en Elah Zijn Wegen en men Volgt Blind Wat Zij Wensen te Volgen Kiezen de Kerkers Zelf en Malende de Dienende en Voor Dien Wenste Men Al met die Genen als Slangen te Draaien Middels Draken en de Occulte Riten en zo Eeuwig Elixer Zelf Leven op te Wekken na de Oordeels Zondvloed de Doden tot Eeuwig Leven te Wekken Middels Bloed en Wijn en Brood tot verwording van een nieuw lichaam en zo Duistere Riten en Men Weet niet waar het Boek des Levens vandaan komt en waar vandaan Kind Mens Offers elke Duistere Grondslagen en de Baaal Culten Gelijk Verwant en Men Vergeet Liever dat Paharo en Nimrod Zich ten Dienste Stelde aan Offer Rituelen en Opstanding's Culten en Waarlijk Zij hebben het Graf van Pharao Geopend en daar mee zijn Kerkers en Gij Gelooft Niet in Wat Zij Deden en de Culten die hen tot de Dode Geesten Diende en gij Wilt Niet Geloven dat Pharao is Opgestaan om Wraak op de Kinderen van Abrahim te Nemen en u Wilt Niet Weten hoe Rome u Bond in de Bloed Kerkers van de Ondergrond en u Wilt Niet Horen dat het Uw Ellah is die Oproept uit te Trekken uit Babylon, Waarlijk u Kent de Wraak Drang van Pharao niet en zijn Opstanding Nimrod'S Slangen en de Draak en Allah zal de Doden en de Levende Allen Tezamen Oordelen de Geesten de Doden en de Levende maar u Gelooft uw Geschriften niet.

Daniel,
Een Getuige

.

  Evenbeeld V..  49. Geplaatst op 11 oktober 2009 om 14:20 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Dat de kinderen mogen horen en mogen zien.

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Evenbeeld v.. op 11 oktober 2009 om 14:21:56  Daniel  50. Geplaatst op 13 oktober 2009 om 09:29 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.
.

De Bruid en De Bruidegom

Oh IsmaŽl en Isaak komt Ten samen in Mijn Naam van de Vader die gezamenlijk begraven is in der Aarde Donkere Diepten en laten wij Heden De Stenen Hielen Paradijzen en Kinderen Opwekken Heden en Onze Verbonden Gedenken en Verbinden de Volkeren Oh Abu IsmaŽl laat de Harten van uwer Kinderen niet hard Wezen zoals het Hart Hard is Geworden bij zij die voor ons waren Oh Abu IsmaŽl schenk het Huis Israel Benjamin een Broederdienst aan en een Al Herstel Middels de Twee Getuigen, de Quran en de Boeken van de Tien Geboden en de Oordeel's Steen als getuigen en Mohammed de Edele en de Laatste Wet Gevende Profeet der Profeten. Oh Huis van IsraŽl elker keren heb ik u gescheiden in andere talen en indien geroepen maar gij wenste niet vergaderd te worden in Abrahim onze Aller Vader en in ware MonotheÔsme in de Kennis en Aanbidding en de Juiste Richting en de Oordeel's Steen Kinderen van Abrahim uit Steen en de Steen der Wijzen en de Schone Bruid in haar naam Bacca Salom's Sleutel en Weest indien als een Wees uit het Evenbeeld

Daniel,
Een Openende

.

Ga naar pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X