bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Poezie > De Loper en Het Hoofd
  Daniel  21. Geplaatst op 07 september 2009 om 13:58 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

De Theoloog

Drie maal heb ik u geroepen met name, te buigen voor de ALMachtige, drie keer loochende u, zo zal ik u loochen, denkt u dat er geen Haan naar Kraait als u u zelf links op wenst te stellen?
Daar waar het lijk is verzamelen zich de gieren, en David zong het rond uit: "Wie heeft haar Hoeksteen geplaatst, Wie heeft haar Hoeksteen geplaatst, Wie heeft haar Hoeksteen geplaatst, en als er een levende steen aanwezig is, waarom roemt u dan de dode? In het Dal van Elah, overwon David de Reus, en denkt een Theoloog dat zolang er drie kuddes zijn dat Zijn Steen van de Waterput wordt gehaald, waarlijk, de Steen van de Waterput wordt pas verwijderd als de drie kuddes verzameld zijn en de put van het drie-koppig-monster gesloten is.
Dan zal Gabriel en Michael in Ene Zijn.


Daniel,
Een snijdende

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 07 september 2009 om 14:18:10  Daniel  22. Geplaatst op 08 september 2009 om 08:02 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

De Rots en De Jacobs Steen

En waarlijk en waar en zonder leugen is deze en de Getuigen zijn Zijn Profeten, en Jacob wierp zijn hoofd op een Steen en Gij wilt niet Weten toen Jacob zich onderwierp en zich reinigde voor de ALMachtige, maar het Huis IsraŽl en GeŽnte weten niet en deze laatste wensen liever niets te weten dan blind geloof en bloed dopen, maar Jacob Richte zijn hoofd richting Abrahim's Steen en Boog neder en wierp zijn hoofd in gebed op een Steen en zo bad Jacob zoals de Engel Dan het ook voor hem voor deed, en waarlijk, de Hemelen en Zijn Poorten opende zich tot de ongekende hoogte, en roept daarom op, oh IsraŽl, buig uw hoofd en werp het op een Steen tijdens uw buigingen anders de Stenen Regen uit de Boeken op uw eigen hoofd en zo zal Hij het Dan laten geschieden zoals eerder gesproken tot Dan en de ALMachtige is de Rechter van het begin tot Dan en Dan tot het einde en het begin en werd gekend onder vele namen. Waarlijk de oprechten zullen de oude slang hebben gestenigd voor dat Dan de pelgrimage uitroept en begint.

Daniel,
Een versteende

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 08 september 2009 om 08:03:03  Daniel  23. Geplaatst op 08 september 2009 om 08:06 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

De Geleerde en De Geledere Der Geleerde

En zo Spreekt de Heere Spreekt Dan Strikt Recht: "Geen woord of uitleg of Daad of Excuus van Drie Dom Delers wordt Heden Aanvaard maar gekeerd door De Steen, niet een Oude Zak of Haar Wijn Woord Was recht alles uit Haar Onder Buik Gangen, niet het woord de, het, een, kan nog aanvaard, Vals Licht Haar Verkondiging Rood als Jacobs Broeder Ezau Gekleurd SmeTTend Rood heeft zij IsraŽl en Moeder Aarde en de Rivieren en de Stenen Bedden en de Stromen laten Kleuren en de Moeder der Aarde en de Aardse Schepping haar Zonen en Dochters en de Maan en de Zon en de Sterren Rodere Kleuren gewoorden en in de Wijn Geschonken SSS Gal en Haar woorden zijn geperst en hun letteren Rottende Druiven en in Haar Heden Haar Hoogste Ster tot al de Diepste Put gedaald, en diep gevallen is Haar Ster Nimrod den Tweede Toren'S en van Babylon Haar Kruis en in haar is de Verloren Zoon, door David en Salomon en in Isa Abdellah een eerdere Verkondiging Verklaarde de Weg en Haar Rijkdom en grote val en David die zong verheugd: "Wie heeft haar Hoeksteen geplaats, wie heeft haar Hoeksteen geplaatst, wie heeft haar Hoeksteen geplaatst en door "Een Steen" overwon Kleine David de eenoogigge Cycloop, de mensen eter"

Daniel,
Een HeidelBergerDegelBoekDrukPersHandLeidingDigniTaris

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 08 september 2009 om 08:07:44  Daniel  24. Geplaatst op 08 september 2009 om 09:49 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

O' U, Ur en Lot, Lot en De Stenen Kennis

En zij zullen stellig blijven herhalen en daar klimmen in netten der hoogste toren's en daar waar haar kruis weg komt in de schaduw holen heulende zoeken en de mijmerende zwijmelende en pruttelende zwijmelingen herhalen en de wegende verterende, en zeggen: "Jezus is de weg, de waarheid en het leven en sloot de kooien".
Ik Zal Dan Antwoorden: "Maar uwer tongen niet, dezen verspreidende scheidende bijtende gassen en Ik Zeg O' U Ur en Lot en U Lot Weet, Ik Ben De Pers en De Drukker Der Woorden en De Kunst is Mij Niet Vreemd en De Uitgever Der Boeken En De Kunsten En De Kennis En De Wetenschappen En De Steendruk Platen Der Persen, De Pen en De Woorden Der Stenen Tafelen" en zo sprak ik eerder tot U, Ur en Lot, "Buig voor de ALMachtige Neder".

Daniel,
Een Boekbinder

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 08 september 2009 om 09:50:11  Daniel  25. Geplaatst op 08 september 2009 om 13:32 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

De Levende, De Tuin en De Boom

En Adam en Eva zullen stellig komen zoals zij geschapen zijn en Ik sprak:, "Gij zijt Schapen en Heden naakt en zonder klederen en niet volwassen door het leven gegaan", en zij zullen zoeken om te schuilen in Goddeloze Eenzaamheid, als Bokken Koppig om te buigen en trots op haar Hoorn'S en Rodere Kleuren maakende, daar zij zich wenste te vervreemde van de ALMachtige en zijn Nederige Dalen en zij de vruchten zochten van de Zwijnen en de Apen en hunnere gaven'S aannamen en namen aan namen'S de Slang van de Vervloekte Boom hunner leven's gaven en Haar vruchten gelijkende op doodende Gal en Blazende Sissende Slangen, wijl Allah riep: "Gij zult u Scheiden van hen, de Apen en de Zwijnen, ziet u dan niet dat er vreselijke SmeTTende ziektes door hen wordt overgedragen en van ouders op kinderen en van kinderen tot ouders en eet van hen niet en Dan vragen zij te huwen en willen toch in naakt heden verder kunnen gaan, dan antwoord Dan Duidelijk en Klaar: " Vier en gij moogt huwen van de Schepper van de Bruidegom, Twee uit Isaak, Twee uit Ismael, of Vier in Oranje, maar zij snappen niet toen Ik sprak en Rechtvaardigheid Geboden, indien, u huwt Een Dan en daarmee alle Volkeren, zolang zijt Gij geen Broeders en Zusters en Verwanten of Gelijkenissen uit de Bloedlijn en Weest ten Allen Tijden Rechtvaardig opdat u Dan Rechtvaardigde en Een wordt Gelijkende DAN als in DNA verzegeld en uitgetekende levende kinderen geworden uit Moeders Schoot en Haar Aarde Tuinen en Vaders Hemelse Hoven.

Daniel,
Een Hovenier

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 08 september 2009 om 14:24:35  Daniel  26. Geplaatst op 09 september 2009 om 09:17 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

Voor Khan Uit Stenen en Stenen Legers

En Voor Khan, die was en wist door de Khankhanen en een Woord Heden uit zeer Oude Tijden waarin u zich niet wenste te verdiepen of de Stenen welke Tijden Kunnen en Kennis Geven, welke zich onderwierp aan de ALMachtige in de Oude Tijden vervlogen waarop de Drie Dom Delers spuwen en zelf afgodsbeelden creŽerde onder de mensen gelijkende een Drie-Koppig-Monster met Zes Hooren's en zeggen naar zijn evenbeeld geschapen te zijn en toch, u bent blij als u kinderen baart met een gezond hoofd met een vol verstand, en indien drie hoofden, dan zegt u een gedrocht heeft De Heer mij geschonken, neem het weg, en zo alle Gezonden Stenen van Ellah ontheiligende en de Heilige Berg vertredende voor vermaak in de geÔsoleerde Oude Delen, en Khan zeide tot zijner Raad: "Hoe kan ik de 12e in de Laatste Tijden legers schenken om Zijn Heilige Hart van Steen te beschermen en van Hem te getuigen", en de dienaar van de Oneindige antwoorde voor Khan gelijkende een schitterende Steen: "Stenen Legers zullen wij verschaffen en deze zullen opstaan uit de dode graven der aarde als teken en deze zullen strijden in stilte voor de rechtvaardigheden die ik oplegden en al de beschreven Oude Levende Stenen zullen door Dan zelf als een geheugen dienen en Abd' Ellah voor de nieuwe mensen en het overblijfsel in het Einde en de andere Tijden en de Oude Stenen en de Kennis zijn gegeven door de Eerste en de Laatste zal zeker ook de Sluit Steen wezen van de Diepe Put en haar gassen en Dan zal na die Dag Rusten op de Waterput met de verzamelde kudde's, en de Sterren en de Maan hebben de Zon alle Tijden gediend en de mensen leiding gegeven in de nachten en indien de Zon doet u zien de klarende lichtende dagen en de Maan is altijd tot een Getuigen in de Dagen en de Nachten en in beide komt zij op de dag en de nacht als een Getuigen van de Eeuwige Schepper en de Wederkomst van hemelen en aarden waar ook haar oorsprong in Rust.
En zeker zij zullen zeggen: "Khan staat niet in mijn Boek, ik verwerp, zoals zij altijd verweren als er Woorden tot hen komen over de andere Stenen en Tijden en zullen blijven herhalen, dit staat niet in mijn Boek, en Dan zal Antwoorden: U zegt mijn Boek? Werkelijk, als ik wens neem ik al uw Boeken en Stenen mede naar de Hoogste Berg waar u ons nimmer zult treffen en een overblijfsel zal u ik u laten gelijkende op de Oude Slang, Vervloekt en Kruipende over de aarde en zoekende welke Hiel zij bijten kan na de Stenen vertrapping Abrahim's Hielen" Ik zeg U: "Dit Vrede's Leger van Steen, is nimmer in de Hielen te bijten door het Klarende Lichtende Verstand".
Voor de levende kinderen van Abrahim klinkt klare taal, maar voor zij die rusten en draaien en knagen in het graf zullen het verontrustende bestraffende klanken blijken te zijn welke als Illiyyoen in de oren klinkt en zij wensen te schuilen in hoge Torens en Haar Kruizen uit Ur en Lot werd gered en niet door Lot maar de Twee Levende Mannen, Levende Zonen en Abrahim zelf.

Daniel,
Een Opdrachtgever

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 09 september 2009 om 09:18:52  Daniel  27. Geplaatst op 11 september 2009 om 17:32 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

Rommen, Romulus, Rome en Rommel

Toen Dan in de nacht Nederdaalde Riep deze; "Rake Trillingen voor de Hersenschors", "Buig neder en weest met mijn mede en de persen der Woorden daar u mede Boog voor de Perser der mede Woorden en de Schepper van de Haven's, Eden en de Hoven"
Daarna riep deze Dan: "Kiest", en Dan hield Vier Letters voor mij staande in Zijn hand, de een was Steen, de ander was IJzer, de ander was Brons en de laatste was van Goud.
Dan Bulderde: "Uit Twee mag je kiezen en Twee zijn verworpen, verwerp en kiest, Twee zijn uit de Aarde en Twee uit de Hemelen Kiest de grootste Waarden". Ik zeide: " Hoe kan ik kiezen als er geen tekens op staan, deze lijken onbeschreven letters". Dan herhaalde op de zelfde wijze; "Kiest"
Ik zeide: "Hoe Dan moet ik Kiezen indien u de Kennis bent en draagt". Dan zeide: " Daar jij alles in mijn handen heb gelaten en niet zelf de letters koos zal ik jou laten zien de Hoogste Bergen en ik neem aan en mee tot Hoogste en de Grootste Berg welke niet is te overzien vanaf de Aarde, en tot de laagste waar u het kruipende ongedierte zult zien waar de mensen zich mee voeden". Daarna bracht Dan een vurige Adem over de Aarde en vele delen vatte vlam en Dan zeide: " Wat is er over gebleven van het levende hoogmoedige vlees". Ik zeide " U weet omdat ik zie wat U mij liet aanschouwen, niets dan beenderen en doodshoofden is er van over gebleven". Toen laaide Dan het vuur hoger op met een tweede Adem en wierp de Gouden en de Bronzen Letters in het vuur en vroeg mij: "Wat ziet u?" Ik antwoordde" Ik zie omdat U mij laat zien, er is niets meer van over en is vloeiende gezonken in de broze donkere gronden der Aarde tot in haar vuur". Dan zeide; " Dit zijn de letterwoorden van de hoogmoedige mensen van eigen gezag en de donkere keuzen maar zij zullen keren op Zijn Gezag terug naar daar waar vandaan gekomen en hun vader'S, de slang maakte de mensen hoogmoedig maar weest verheugd de Woorden van Steen en IJzer zijn de Hemelse met het Verstand en zijn standvastigheden, Kiest dus Steen of IJzer".
Ik zeide: " Kiest U Dan voor mij als de beste", en Dan Zeide: " Steen" Kies ik voor u en het IJzer is mijn roede waarmede ik tenen en stemmen mee zal slaan en zal doen verstommen en doen uitsterven en de Rots en de Vasten en de Stenen Woorden schenk ik jou in het diepste van jou zachte hart en in het Gesteente het Hart der Aarde en de omcirkelingen, welke de vuren en de zuren aanvallen van alle duisternis overleefde en zal men Dan met de overlevende en de Eeuwig Levende in de Paradijzen en Hoven zien vertoeven schenkende uit de geopende Waterputten en de drie kudde's gebroederlijk te zaam uit de put zamzam zien drinken en de witte vogels in Glorie zien omcircelen".
Zeg: "Isis is het die branden zal in Rome op de Zeven Oude Rimpels en de beschermer van de diepste putten uit de onderbuiken en gangen en ziekelijke kruizen heeft zij gebracht en de kruisende Stenen Wegen zelf hebben afgeslacht, ziekelijke geslachten voortgebracht en slachtende de onschuldige tot een dwingende al vergeving in bloederige plassen en rode stromen en de gepleisterende graven en deze braken de armen en het riet, daarom, breng heden, de Levende Stenen terug welke zij uit de namen roofde en verkrachtende alles geŽigend hebben en deze zeggen hoogmoedig en trots: "Wij hebben de hemelen gebracht in Christus Rome en de aflaten, wij vrezen de woorden niet wij zijn het die leven in de graven en zijn er tevreden mee, gaat weg ons boek is gesloten en wij hebben gedraaid maar zijn volbracht".
Dan antwoord: "Volbracht heeft u de dood en de laster u bent de oorzaak van oordeel en riep het zelf allen middels leugens en laster over u zelven af"


Daniel,
Een KlinkerEDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 11 september 2009 om 17:33:53  Daniel  28. Geplaatst op 11 september 2009 om 18:15 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

Het Beest en De Dieren

Heeft u wel eens Geluisterd naar een Concert van Dieren en natuurlijke Ondersteunende geluiden? Zeg niet Onze Dieren in de Kooien, wij Verzorgen ze Goed, zelfs de Dieren zingen Onder u een Valse Noot door Het Beest Verterende, en Bestrijd Het Beest Zingende en Zing Dan Zing Zing: "In de Creaturen der Scheppingen Toont Ellah Zijn Kennis Kunsten in Kennis Dienen Wij Indien De Kunsten te Beminnen en Dienen Indien te Om Armen Middels onze Kunsten en David die Zong de lof Trompet en Wie is het die Spreekt aller Talen Zijner Scheppingen en Wie Houd de Maat Hoog en Stelde de Maatschappen Dan aan De Gronden en Daarin Weer De Rode Biet"

Daniel,
Een liefhebber

  Daniel  29. Geplaatst op 11 september 2009 om 18:18 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

Zonnen, Stormen Wenden

Aanschouwt Moeder Aarde hoe Dan de Mensen zeggen Uit het Oosten, Westen, Zuiden en Noord en daar tussen zullen Stromen Stormen en Wenden Schepen en zo haar Grens Stenen Geplaatst het Aardse Kleed Gespreid Klaar Richting Zeker Heden en Wee Wie Haar Grens Stenen Verplaatst en in het Noorden Daar Kan Dan Aanschouwen de Lichtende Nacht Taferelen en van uit de Laagste Vlakten Ziet Zebulon de Geladen Delen uit de Zonnen deze Stormen en Stromen en de Zonnen Wenden Krachten Veranderd Rood Stromende Kruizen en de Stromen der Aarde en de Schepen Zeevarende op Grote Oceanen deze soms Zichtbaar Groot daar Knechten en Bootmannen Zeilende Zettende en Stuurmannen Koersen op de Kaarten Getekende Koersen Duidelijke ALManakken en de ALMachtige Stelde de Sterren als Bakens Verbonden met de Anker Stenen en de Richting van de Eeuwig Zittende en wie Kan Dan de Duur en het Ritme van de Stenen Klanken Horen Indien Twaalf Stenen Aan een Anker Lijn en Gesterkt Middels een Tweede Lijn Weet hoe Mede Men Dient te Zekeren Indien Gij In Geloof Bestaat en Gij Zijt en Bestaat en zo heeft de Heere het Aardse Kleed der Mensen Koning Middels Stenen OpGeRicht en Rechte Lijnen en Grenzen Gesteld en Een Tweede Twee Letter Woord op Ivoor uit Oude Tijden en in het Midden de Navel en de Navel uit IsmaŽl en Ellah Verzekerende Ons Velen Kamers en Daar Voor Kan men Water Zamzam Vatten Daar Voor Richten Isa Mozes de Mens en men zal vragen hoeveel stenen strijders heeft Khan dan Bevolen de Kwade Stenen Wachters te Schillen en Middels Stenen te Keren de Gewelddadigheden tegen Velen zoals Romen in het verleden toen men daar vluchte in de Toren'S Haar Kruizen en onderbuiken daar waar men de smalle weg Manisch verliet en alles ruilde voor het aanbeden offerbloed en zoals Dan was Daar Voor Khan in Mede toen men Later Ver van de Persen Vandaan in Bergen Boeken Verbranden en de Heilige Perste zo kan Ellah Kwade in Alle Tijden Keren. Zeg" Negen een Heilig Getal en Herhaal negenduizendennegenennegentig"

Daniel,
Een Gestenigde

  Daniel  30. Geplaatst op 11 september 2009 om 20:42 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

.

Gespleten Tongen en Het V'uur Vuur

En wanneer zij in Boosheden komende om de klanken Voor Khan antwoordt Dan: "U komt met uw Vader'S Boos Heden uit uw eigen Vuur Kamers en ik kom met het Stenen licht en Perk en Mede Persen Door de Maan en Negenduizenden Letters en Kappenden de Gespleten Tongen en Haar Opzwellende Blaas van de Drie Zessen en zo Sla Haar Grond en Haar Druiven Zijn Geoogst Rottende Gist en door deze in Uur Ur en de Poorten Geperst, Wij Zien wat Eerder is Vergaan tot As en tot Stof en Ellah Hoeft Slechts te Stoppen met te Spreken Daar u Weet dat Ellah Dan uw Lichaam Over Khan Doen Gaan tot totale ontbindingen en over Khan doen Gaan gelijk een pot geslagen wordt tot kleine scherven en deze weer verpulvert wordt en gestampt en later Weer met Water wordt begoten en Khan u Dan zo de Stenen Hechten en met de Kennis van de Stenen Hielen Abrahim Loopt Dan Door Babylon'S Stokende Vuren Poorten en Haar Gloeiende Zwarte Kolen uit de Diepende Holen en Haar Adem Tochten.

Daniel
Een afstotende

Ga naar pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X