bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Poezie > De Loper en Het Hoofd
  Daniel  11. Geplaatst op 29 juli 2009 om 13:20 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Zeg Niet...

Zeg niet: "Ik ben Shi-iet, Soeniet, Bahai, Christen, Jood", maar zeg: "Ik ben onderworpen aan de ALMachtige, gelovig of niet, tot "Niets" zal ik hoe dan ook terug keren en daar zal Oordeel klaar liggen in Zijn Huis van Oordeel, de Kenner van Allen op een Eeuwige Troon.
Zeg: " Vrezen doe ik mijn leven niet omdat de Vrede mij heeft doen overtuigen, van paradijzen en tuinen, en vloeiende rivieren en eeuwige stranden, vogels en vis, planten en dieren, in alle kleuren een eeuwige overvloed, Allah is de schenker van de smaken en de kleuren maar men eert Hem niet, de Schenker heeft u zoveel geschonken in weldaden en u vertrapt alles tot minderwaardig door wetteloosheid en beziet alles teken loos, Allah, ik huil om het grote ongeloof der aardse volkeren en maak de vertrapte Vredig en Groot in Uwer Naam en schenk Kracht in de Vrede aan de verdedigers der verdrukte welke gekweekt door Babylon, die de volkeren tot haar speeltuin en laboratorium maakte en de gehele Aarde Rood heeft doen kleuren.
Vrees de dood niet, vrees de onvrede en ongeloof der aardse volkeren, zij doen de Zonnen en de Maan Rood kleuren en hebben Uw geloof vervangen voor aardse verlangens en de vrede geofferd aan de dode kruizen en menselijke interpretaties en zo de weg van de vrede verdraaid en andere heeft doen verharden.


Daniel,
Een schrijnende

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 29 juli 2009 om 13:21:36  Daniel  12. Geplaatst op 29 juli 2009 om 13:24 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 


De Bisdommen

En indien de Bisdommen in ongeloof denken dat hen nog veel tijden en tijden zijn gegeven dan vergissen zij zich door ongeloof verschikkelijk, een verschrikking zie ik in u zondaagse tempels en oude zonnegod verkondigingen, Tammuz is het die u heimelijk eerde en tevreden stelde met reuk offers, de bekende herhaling van Israel zoals u bekent hoort te zijn in de oude testamenten.
Oh Bisdommen van de Lage Landen, keert om en scheid u af en verkondig: "Een Nieuw Huis wordt ons geschonken zoals beloofd, gebouwd door broeder liefde, een gratis broeder dienst van Ismael, de vergruisde, de verstotene welke wij onwettig verklaarden, die wij bestreden en bespuugde en wiens naam wij door de eeuwen heen probeerde te wissen terwijl wij duidelijk wisten en dit niet wisten en toch maar bleven wissen door blind ongeloof, tradities en loze rituelen en reuk offers."
Ik Zeg: "Schenk uw lege huizen aan de getrouwe slaven, zij zullen getrouwe rentmeesters zijn, of beter ga in hen op en wordt Een in onderworpenheid aan de ALMachtige en Richt uw gebeden tot de ALMachtige, heden een juiste Richting Geschonken tot de Oordeels Steen zal landen en sticht de gebeden huizen en stop laster praten.
Ik Zeg U: "U zult stenen zien regen uit uw eigen boeken en u naakt laten staan en de ware getrouwe slaven blijken kinderen van Abrahim uit Steen te zijn oranje klederen dragende"


Daniel,
Een Aankonidger

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 29 juli 2009 om 13:25:35  Daniel  13. Geplaatst op 05 augustus 2009 om 12:39 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 


Dwazen


Dwazen zijn zij die denken dat Allah Zijn Macht gaat tonen door middel van Aardse wapens.
Een zonnewind is genoeg om alle technieken om tebuigen tot nutteloze materie. Dwazen zijn de mensen die denken dat Allah Zijn Macht zal tonen door middel van de lopen der geweren? Dwazen zijn het die de Gods ALMacht zo wensen te kleineren en Mijn Vrede besmeuren met nog meer bloed, schande over alle onheil stichters op aarde.
Genoeg bloed aan de handen van iedere mede gelovige geladen, hoe kunnen wij de vredige onze handen wassen als er gedood blijft worden in naam van de Vrede en onze handen? U heeft de Vrede verkwanseld en onverkoopbaar gemaakt door eigenhandig werelds optreden en u te laten verdelen door de Drie Dom Delers, laat uw Heilige Geloof niet door hen onteren middels hun verdeel listen, vertrap die slang.
Schande over politieke en gelovige instituten in naam van de Gemene Delers handelen zij. Schande, Schande, Schande.
Ontroon Babylon middels de absolute eenheid in de ALMachtige en vertrap de listen van de slangenkoppen.


Daniel,
Een Ademtocht

  Daniel  14. Geplaatst op 05 augustus 2009 om 12:45 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De overwinnaar


Oh Bin Laden, u wilt overwinnaar zijn in Allah? Leg u wapens neer indien u u vertrouwen heeft gestelt in de ALMachtige en rechtvaardig zijt en draag de vrede en loop om de steden heen, draag witte en zwarte vlaggen bezing de naam van de AllerHoogste en draag de witte klederen, u zult grondgebieden in vrede doen overwinnen, machteloos maakt u de wapens van de mensen eters, ze mogen en kunnen de vredige niet beschieten, Oh Mohammed, Glorie van de AllerHoogste, zij zijn vergeten hoe u de steden overwon zonder een druppel bloed, laat uw omwenteling om Mekka ons voorbeeld wezen en als een Joshua de steden in marsen en witte en oranje klederen dragen en verslaan door een vrede in Eenheid van de ALMachtige. Babylon, laat mijn mensen gaan in Vrede en raak hen niet aan, het is Allah die zelf zal strijden voor de vrede middels zijn Woorden en zeker, de aarde is beloofd aan de rechtvaardige, dus weest rechtvaardig opdat uw Schepper rechtvaardig is, weest Heilig opdat uw Schepper heilig is, weest sterk in de vrede, opdat de profeten sterk waren in de vrede, Ghandi een lichtend voorbeeld van dichtbij en van de waarheid die in de Vrede zelf schuil gaat.


Daniel,
Een aankondiger

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 05 augustus 2009 om 12:46:52  Daniel  15. Geplaatst op 07 augustus 2009 om 11:02 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 


Indien Geloof uit Steen


En indien Twee gelovigen uit ongeloof in zwakte samen zijn zullen zij samen vallen door de trappen van de listen en de giften van de slangen taal tot ongehoorzaamheid, en haar begeerte in gefuisterd in het linker oor van de beide zwakken kanten, zwakte omdat zij niet zien wie is hun alziend getuigen, maar indien geloof en indien in kennis samen zijn en twee stenen harten en levende water kennen, zullen zij nimmer vallen en buigen voor slangen patronen en over gaan tot ontheiliging en vertrapping van heilige tuinen, want hij die gelooft en de Kennis op handen draagt weet Allah is mijn Getuigen en Beschermer, zo laat Allah dus altijd uw getuigen wezen in uw praten, denken en handelen en zeg: " Ga weg satan gij vervloekte" in de uren van een zware test, en de gelovige mannen en vrouwen weten in wat voor intentie zij elkaar mogen ontmoeten in de openbare ruimte onder Allah's daken, een strikte scheiding is te vinden enkel door Heiliging en een uittocht uit Babylon, twee zullen elkander niet raken zonder Allah's toestemming en het getuigenis van de Enige is mijn Waker, en zo is een sterk karakter door onderscheid in kennis en een hart van steen, twee hielen en levende water zamzam, laat zo uw diensten in kracht en sterkte zijn en ontmoet alleen met de mede Kennis van de Vader van zonen dochters uit Zijn geslachten welke Hij wenst te hoeden en dat u en elkander elkander tot Kennis zult zijn en dat de ziektes der geslachten mogen verdwijnen door Heiliging in Gods Wetten en Zijn Kennis. Geen titel of Jota kan ontkracht en indien twee samen zijn zeg dan beide: "Allah is mijn en jou getuigen en zal Waker over ons zijn en de vloek of de zegen zullen twee gescheiden wegen en keuzes blijken te zijn.

Daniel
Een getuige

  Daniel  16. Geplaatst op 30 augustus 2009 om 15:41 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De Mier en De Hoop

En indien zal jij hen vragen wie de Schepper is van het Verstand, zij zullen stellig antwoorden Dan: " Maar gij weet het, de ALMachtige is de veroorzaker van alles, dus de ALMachtige is de Schepper van het Verstand"
Zegt Dan: " Waarom loochende Gij dan uwer lamp en moffelde deze onder uwer dekenen, wie dekken de Nuttige Lichtstralen nou af, weet u niet dan dat de Heer der Heren u en het Verstand geschapen heeft tot Zijner Diensten, indien u ontkent, ongelovig gaat Gij dan met de volkeren ten onder en met hen de doodshoofden en de Bergen zullen stellig worden verschoven door de Hoven en 24 Hoofden van de Vrede gevestigd voor die V'rezenen en een Smalle Deur en de kleine mieren kunnen begrijpen en Gij zelf niet?".

Daniel
Een Antwoordende

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 30 augustus 2009 om 15:43:15  Daniel  17. Geplaatst op 01 september 2009 om 09:04 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Alief Laam Miem


En men zal stellig vragen over Alif Laam Miem, antwoord Dan: "Alif Laam Miem is mijn Berg en mijn Rede gegeven door de ALMachtige en Mijn Licht en mijn Trede".
En men zal stellig vragen omtren Ya Sien, antwoord Dan: "Wat weet u van Ya Sien, weet u werklijke Zijn betekenis er niet van? Ya Sien betekent 'de uit de Mijne die het ziet was geworden en was "Wees' en deze is uit de ALM'achtige"
En men zal stellig vragen wat betekent Haa Miem, antwoord Dan: " Haa Miem is Mijn Kennis en Mijn Vriend, die neerbuigt voor ALMachtige en de Boeken onderricht aan het Hart van Steen"
En men zal stellig komen en vragen omtrent de andere Letters, antwoord Dan: " Abdellah, dat zijn de nog verzegelde Woorden welke ik zenden zal daar zij de tijden verengde,
En men zal stellig zeggen tegen U: " Niemand kent de betekenis van de Letters en de Uitleg".

Daniel
Een Tijdende

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 01 september 2009 om 09:06:41  Daniel  18. Geplaatst op 03 september 2009 om 10:36 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De kinderen

En men zal komen en jou vragen: "Waarom heb jij je afgekeerd van jou kinderen", zegt Dan: "Ongeloof is niet te dulden en zij naderen in schijn en zeggen Mij te eren en van Mij te houden maar verwerpen Mijn diepste Kennis der Boeken en de Hoek Steen en de Twee Levende Stenen van Abrahim, wie nadert Mij?
De naderende, deze zullen de buigende en de zich zelf wassende zijn door de Kennis en dezen Richtende de Gebeden, gebogen en opstaand en komende voor de ALMachtige en deze is als een Huis, Berg en Rots, de Richter van allen, anders 24 verzegelde poorten en geen grote toegang tot het Nieuw Huis van Vrede welke is nedergedaald, een smalle poort en een duidelijke weg richting de gezegende bruid, zo niet geen diamanten maar gloeiende kolen en loeiende koeien en zo de Stenen Boeken en Tafelen afgenomen en een diepe slavernij door menselijke afgoden en hun zonne feesten van vuur, bloed rook en giftige gassen, zo zullen hun verkondigingen blijken te zijn op de laatste dag, rottend water en een diepe helle put voor alle na geslachten, door valse witte lichten een hoge ster diep gevallen valse christus-verlossing verkondigt, hoererij en de offers zelf aanbiddende zonder zelf te offeren, de leugen heeft men lief, ruk los die Nimrod spijkers en sta op van uw Dode Kruizen en Weest als de Levende gelijk en volg zijn gezegende weg van de Kennis des Heeren en niet de wegen van de vervoekte met de tekens zeszeszes"

Daniel,
Een Dienstbode

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 03 september 2009 om 11:38:08  Daniel  19. Geplaatst op 05 september 2009 om 09:21 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 


De Schop en De Stenen

En zo Spreken de Levende Stenen van Abrahim, en zo Spreekt zijn Heer, de Heer der Scheppingen en Schepper der Heren, Stoffelijke en Geestelijke Scheppingen en het Water en het Vuur, IsraŽl en de GeŽnte, Wee zij die IsmaŽl niet wettigen en daarmee de Laatste Boeken Gods en de Profeten verwerpen, dammen zullen worden opgeworpen en u op de schop worden genomen en de levende zullen zekere worden en woorden van verre Horen en u zult niet meer stromende worden, niets meer dan lijken en gieren voeren en brengen, niets dan een rottende water zal u verworden en van de Dode Meren, Zo zal het geworden en de Geest die over de Wateren Zweefde, zal de Dode Meren Verteren door Bulderende Oceanen en een Nieuw Overblijfsel en de Beloofde Stenen Regens uit de Boeken en zegt dus niet: " De mensen uit de Stenen Tijden en Perken waren dom en stom", want waarlijk, u bezit niet " De Kennis" en de Juiste Vrienden, en de Juiste Vriend van God" En ga zo voort, nimmer zal u Dan dan bereiken en het V' Oort op de Aarden en in Hemelen een Eeuwig Welbehagen.

Daniel,
Een Boekdrukker

  Daniel  20. Geplaatst op 06 september 2009 om 10:27 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

IKRA RIEP DE ALK DE ALM LEES RECITEER STUDEER AANBID ALLAH ALLEEN HOOP WONDER ABRAHIM POORTEN STEEN VOLKEREN KINDEREN EEN IKRA IKRA IKRA YOSHUA 2425 IKRA ISRAEL

Joshua 24:25-28

Zo legde Jozua het volk die dag in Sichem deze verplichting op en hij gaf het wetten en regels, 26 die hij in het wetboek van God opschreef. Ook richtte hij een grote steen op onder de terebint bij het heiligdom van de HEER. 27 ĎDeze steen,í zei hij tegen het volk, Ďis getuige, want hij heeft alles gehoord wat de HEER tegen ons heeft gezegd. Hij is dus getuige opdat u uw God niet afvallig wordt.í 28 Daarna liet Jozua het volk vertrekken, iedereen ging naar zijn eigen grondgebied.


Weet Abdellah Weet Abdellah, hoe graag zij nu verwensen en wensen te schrappen en draaien zij in hun graven en knagen zij aan de Boeken Gods, vrees hen niet zij vrezen jou en de Bode, jij hebt Steen en de Profeten als Getuigen en Stenen Regens uit Boeken Gods, Levende Kinderen van Abrahim Geschapen uit Steen, een Wonder om het te Zien Gebeuren en Vrees Mijn ZeGen Niet.

Daniel,
Een BodeEDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 06 september 2009 om 10:47:40Ga naar pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X