bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Poezie > De Loper en Het Hoofd
  Daniel  1. Geplaatst op 20 juli 2009 om 17:39 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

En als er drie valse zijn die zeggen:"Hij is als een wolf hongerig, maak daarom van die twee stenen een steen."
Indien zover maar dichtbij zegt de zuivere wetende dan: "Ik""Weet", Indien wij 1 steen hebben op aarde, hoe kunnen wij dan lopende voor gaan? Twee stenen zijn mijn wandelende lichaam, gestuurd Een verstandig scheppend "Hoofd" en wij zijn wakers over elkander en de Vrede, hoge torens van baaal en slavernij meren anders door diktatuur"

Daniel,
Een waarschuwende

  Daniel  2. Geplaatst op 22 juli 2009 om 10:49 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

7x7+1

āsh'hadu ān lā ilaha illā-llah, āsh'hadu ānna mūhammadār rasūlu-llah
In Naam van Allah de Barmhartige, van U Zijn de Gezegende Profeten afkomstig
en U schenkt deze werelden het dagelijks brood,
los ons uit de schuld en de slavernij van Nimrod en zijn meester'S,
Geef ons heden de Kracht en de Heerlijkheid, naar Uw Wil,
Leid ons niet in verzoeking maar leidt ons op de Rechte Weg door Nimrod's zeeen,
Want van U is het Koninkrijk, de Kracht der Zaligheden en het Juiste Pad, en leg ons Heden de Zegen op van de Verbonden in de Beloofde Wereld Vrede Naar Uw Wil zo Zal Geschieden.

Amien,
De Vrede zij met U
De Vrede zij met de onze

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 22 juli 2009 om 10:49:37  Daniel  3. Geplaatst op 22 juli 2009 om 12:40 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De Aankoniging

Ik huis in een lijk levende gehouden door giften, zonder dat het doodt of sterft, het is Allah die bind of ontbind en aan geen ander gegeven, alles Rust in Zijn Hand, en ik ben geen waker over u of een ander, maar een maner tot de rechte weg der profeten die zijn voor gegaan en allen levende zijn ten allertijden en komen en gaan wanneer Allah het hen gebied.
In onderhandeling ben ik al de dagen en nachten en het is Allah die Gebied en zegt: "Schrijf" en als ik niet schrijven kan zegt Hij "Leer" en als ik niet leren kan door de onrust in omgevingen zegt Hij: "Reciteer", en als ik niet reciteren kan door een onrustige omgeving zegt Allah: "Het staat in het Hart op Steen geschreven"

Oh Mijn Schepper, Vader en Oorpsrong van Alles, in U Rust mijn bescherming, U bent als Helper voldoende, U bent de Eer der Werelden, U bent Creator van de Levende Boeken.
Schenk me een plaats van Rust, waar ik schrijven kan zonder verstrorring, U heeft zo veel getekend in het hart van steen en wat ik wens mee te delen zoals u het opdraagt en heeft doen horen, korte en lange golven in miljoenen kleuren, prachtig en zoet, laten zij het niet bitter maken zoals zij voorheen deden met u minnenden uitnodigende woorden voor herstel der aarde, ik sta voor Uw paradijselijke wegen en wens Uw kinderen mede te nemen, alles is in uwer Hand, zeggenschap heb ik niet, Uw wetten zijn bevestigd door de vijf zuilen voorgegaan en wens dat men Uw Vrede nimmer zullen laten offeren door de gebondenen der Aarde.
De ALMachtige zegt: "Zal je voordeel hebben uit zovele kinderen? Hebben zij die voor jou waren hun weg niet allen zo voort moeten zetten? En een die naar Ivoor kan gaan die ziet Ivoor en kan zo voor Ivoor gaan en kust de Vrede van zijn eigen gesteente, en een die ziet gaat vooruit en indien men ziet gaat alles vooruit, laat zo zijn jou pad en maak van de dode der woestijnen levende groene gronden in Kennis en Geloof in de geliefde Schepper der Zeeen en Volkeren"

Daniel,
Een voorganger  Daniel  4. Geplaatst op 22 juli 2009 om 12:52 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 Hij Die Beschikt over Dienen en Geloof

En als zij tot jou komen en zeggen: "Jij beschikt over heldere gedachten."
Antwoord dan: "Niets" is wat ik beschik, ik beschik "Niets", Allah is de Oorzaak van het AL"

Daniel,
Een Enige aanbiddende

  Daniel  5. Geplaatst op 24 juli 2009 om 09:08 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 Twee Getuigen In Een


En als men komt vragen: "Wie ben jij dan?", zeg dan: "Ik ben een Moslim uit het Broeders Huis Ismael en ben gekomen naar mijn Broeders Huis van Isaak om het te herstellen vanuit uw eigen Boek, het is mijn broederdienst aan u in naam van de ALMachtige en zo zouden er Twee Huizen dienende dienen te zijn en allen dienende Een God, een stevig fundament, en indien het volk wederspannig zal zijn zoals voorheen en men niet zal keren, zeg dan: "Een ezel stoot zich geen tweede keer aan de "Hoek Steen"
Gelovig of ongelovig, de mens staat voor een kruisweg, verticaal of horizontaal de mensheid zal zich splitsen, Ik Zeg:" Laat de Heilige Heiliger worden en onrechtvaardige onrechtvaardiger worden, het oogsten is reeds begonnen"
Oh, Volk Zebulon, keer terug naar de schone verzen van u verleden, Een God, Een Wet, Vrede" Oh getuigen van Jah bereid de wegen voor, jullie waren het die mij bezochten en het koninkrijk verkondigde op Aarde en de leer van het kruis niet volgde, u staat dichtbij de poort der Hoven van Eden, u zult de Drie-Dom-Deel beheerders verstoten in rang en glorie.
En als men vraagt als de wolven reeds zijn gekomen, "Waar kan ik schuilen". Zeg dan:" De Maan was mijn beschermer en heeft mij gevoed en geleerd, bij haar zal ik kunnen schuilen, ten allen tijden, Ismael is mijn Gezegende gelijk Isaak en de maan is in Harun gewassen en is gelijk mijn stem, en zo zal Allah overwinnen door Twee Getuigen in de laatste kans tot de Tuinen en de "Vrede", anders de diepe put in van Nimrod babylon voor meer dan 7000 jaren, geen weg meer uit wanneer de bokken de sluit steen op de bovenste laag hebben afgesloten.
Oh Mensheid, keer om van uw wegen in ongeloof of geloof, uw kennis heeft u laten zien dat de behoeders der aarde u de afgrond in laten lopen, "Weest" een gekeerde van Babylons wegen en betoveringen. Weest 1, Uur der onderscheid "Weest"

Daniel,
Een Moslim

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 24 juli 2009 om 09:09:31  Daniel  6. Geplaatst op 24 juli 2009 om 09:30 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De Drukker en De Binder


Oh volk van Zebulon, Weest mijn stem, een spreker ben ik, maar zonder stem, u bent de klank en bepaald de schoonheid van de geklonken Boeken.
Oh Aron, een aankondiger en Johannes, mijn liefde, de zegen rust op u, spreek, ik ben een rustende op de berg, in onderhandeling voor mijn volk tot opwekking tot de ALM en vertel het volk van de maan en de sterren, Allah is het die de Zon en de Maan boven alle sterren heeft geplaatst, Nimrod verstoten en gevallen door de diepste kruis lagen heen, diep zijn eigen put in, laat de "Eerste Steen" en de Tweede Steen" de put van gif, leugen en duisternis voor altijd sluiten en deze werpen in de overspoelende Oceanen die de giftige zeven zeeen zullen overdekken tot een rustig spiegel meer, geen onrust der volkeren, maar Rust en Verhoging in Nederigheid en de Ware Vrede.


Daniel,
Een drukkende binder

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 24 juli 2009 om 09:36:19  Daniel  7. Geplaatst op 24 juli 2009 om 10:05 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 


Slangen en Slangen

Oh zaken mensen als Benny Hinn en Co, heden u zijt vervloekt! U zegt te spreken in Mijn naam en verleid mijn kinderen middels massa hysterie en vervloekte woorden, de liefde die u uit spreekt is niets anders dan de liefde voor de mammon, u zult instorten en de schande zoeken.
U wenste u zelf een Heilige Geest Machine geweer om u vijanden neer te schieten?
Domme woorden gesproken die gezegend of vervloekt tot u terug zullen keren, Oordeel is in Allah's hand, weest een gewaarschuwde, zie het oordeel, keer om, ook voor u is geen andere weg, dan de Oranje pakken te gaan dragen, onderwerpt u indien u rechtvaardig zijt en schenk al uw kapitaal aan de armen in Afrika en Palestina, schenkt u niet, zekerlijk u zal veel verliezen, er ligt een aanklacht van de AllerHoogste tegen u, voor u op "Steen" en in Tien Woorden geschreven.


Daniel,
Een steenhouwer

  Daniel  8. Geplaatst op 25 juli 2009 om 08:51 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 


De Vijf, De Tien en de Twintig

En als zij niet komen tot de Enige of niet kunnen verstaan, zeg dan tot Dan: "Ziet u niet de Twee Tafelen en de Vijf zuilen maken zamen 10? Ik zeg" Beide Stenen" zijn mijn volmaakte Tien en Ik verdubbel hen Zegen en Zo verdient men de Twinitig voudige Zegening, het is Allah die de Zegels mededeeld en uitdeeld aan wie Hij wil, de Eerste die heeft de gekozenen al gezegeld, Weest gezegeld in de Witte en Oranje klederen, Mijn Twee Heilgende Kleuren en roep op tot de mede slaven een gezegende verkondiging.


Daniel,
Een Zegende

  Daniel  9. Geplaatst op 25 juli 2009 om 08:53 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 


De Scheuring

Oh Saudi, u zult u zeker los scheuren van Babylon door Heiliging, Oh Koning van Saudi, streef mee naar een hart in Afrika met groene weelde, Heilig uw Geld er Zal Vrede door Bacca Landen, een Schone Bruid, Glanzende en Schijnende, Dochter van Mohammed de Glansrijke de Lieve, Levende Vredige, Zwarte Steen, Zonen en Dochters van Abrahim, U heeft voortgebracht de meest glanzende gesteentes als diamanten uit het binnenste der zwarte lagen uit de moeder der aarde voort geperst en Adam en Eva herstellende, Een Schepper, Twee Stenen, Twee Paren, allen Een in Schepper en Moeder Aarde, Eva herstellende van de wonden haar aangebracht door de Wolven en Bokken der Aarde, ik zeg: "Eva, u bent de Geest van de Aarde en het Paradijs, en de tekenen van een vredig Leven, Liefde en Zachtheid, Adam, U bent de Geest in rechtvaardigheid en kracht en, laat daarom het huwelijk in die context zijn, en voortbrengen Parels van kinderen, door het Huwelijk en Aanbidding en het begrijpen van het Heiligen, een simpele zaak aan u voor gelegd, de een kan niet zonder de ander in een beeldschone aantrekkingskracht door verschil in polariteit en beide evenwaardig en enkel rust tussen beide door het toe kennen van het juiste evenwicht. en elkaar zien als een mooi evenwicht in belangrijke zaken, 2x12=24 zo is mijn Raad in Tweevoud in eenheid uitgelegd en door het evenwicht geboden een harmonisch evenwicht energiek en voedende, krachten halen door het scheiden in twee paren, maar door traditionele volkomen verkeerd begrepen door vrouwen en mannen letterlijk te scheiden en letterlijk op te stellen in twee gescheiden paren. Adam en Eva, "Weest" Een in een Wonder Schone Polariteit en Huis Bouwen voor beide, slechts in Moskee of Synagoge een letterlijke scheiding geboden tijdens de gebeden diensten en niet tijdens verkondigingen of buiten de muren van Moskee of Synagoge, een te zware last opgelegd voor de jeugdige, de zeden komen uit de 10 geboden en niet door dwang en slavernij, een correcte opvoeding geboden in Zijn wetten.

Daniel,
Een wegende

  Daniel  10. Geplaatst op 27 juli 2009 om 16:16 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 


De Pyramide en Het Punt

Waarom het Paradijs uitstellen als Allah het heden wenst te Scheppen gehoorzaamheid aan door Zijn Vrede heen, het is verkondigd in alle Heilige Boeken, hoe kunnen wij nog zuiver bidden om brood als al onze systemen het graan roven van de arme en deze verder doen uitdrogen? Staat er niet geschreven: "Gij zult niet stelen", wij zijn slaaf gemaakt en zo medeplichtig geworden en afhankelijk van Systemen en leggen ons vertrouwen en zekerheden in de bokken offer handen en sluiten levens verzekeringen af maar iedereen is een dode, kunnen wij onze broeders en zusters niet meer vertrouwen en zo hollen systemen al uwer zielen behoeften uit en zo gereduceerd tot bijna nihil, kom je met klachten over uitbuiting stopt men je vol met antie depressivia en geeft men je de stempel "een tijdelijke burn out" en via reclames spiegelt men u een geluk voor die door deze zelfde meesters u tegelijkertijd worden onthouden en zo verdeelt men de winste onder de eliten en houden de bokkenkoppen ons allemaal voor de joker en de gek en bloed als zekering. Keer om Keer om, naar de geboden en stenen Gods en wees zuiver in uw aanbidding en doorzie het bokkenspel van de bokkenkop en hun offers aan de Baaal en zijn mammon.

Daniel,
Een wijzende

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Daniel op 27 juli 2009 om 16:17:50Ga naar pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X