bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Andere heilige boeken > Mohammed aangekonigd in de Hindoe Boeken
  Jacobus  1. Geplaatst op 10 juli 2009 om 10:29 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Niet alleen in de Bijbel is er over Mohammed(as) geprofeteerd, maar ook in de boeken van deHindoes.

Christenen, doe u voordeel hier mee!!


Mohammed in de Hindoe geschriften:

De Profeet Mohammed saw in de Hindoe geschriften, door Dr. Zakir Naik

I
Mohammed saw werd voorspeld in Bhavishya Purana
1. Volgens de Bhavishya Purana in de Prati Sarag Parv III Khand 3 Adhay 3 Shloka 5 tot 8.
”Een malecha (behorende tot een vreemd land en sprekend een andere taal) spirituele leraar zal verschijnen met zijn metgezellen. Zijn naam zal Mohammed zijn. Raja (Bhoj) nadat deze Maha Dev Arab (van engelachtige aard) hem een bad is gegeven in de Panchgavya en het Ganga water (om hem zuiveren van alle zonden) schonk hem de gift van zijn oprechte devotie en gaf hem alle respect, zeggende, “Ik maak een buiging voor u. O Gij! De trots van de mensheid, de inwoner van Arabië. Gij hebt een grote kracht verzameld op de Duivel te doden en jijzelf bent beschermd tegen de malecha tegenstanders.”

De voorspelling verklaart duidelijk:
De naam van de Profeet als Mohammed.
Hij zou behoren tot Arabië. Het Sanskrit woord Marusthal betekend een zanderig spoor, of land of een woestijn.
Een speciale vermelding is er gemaakt van de metgezellen van de Profeet saw, de Sahabas. Geen andere Profeet had zoveel metgezellen als Profeet Mohammed saw.
Er wordt naar hem gerefereerd als de trots van de mensheid (Parbatis nath). De Glorieuze Qoer’aan herbevestigd dit:
“En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.” [Qoer’aan 68:4]

“Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld….” [Qoer’aan 33:21]
Hij zal de duivel doden, met ander woorden, een einde maken aan de afgodenaanbidding en allerlei van dit soort zaken.
De Profeet saw zou worden beschermd tegen zijn vijanden.
Sommige mensen zullen zeggen dat ‘Raja’ Bhoj, die wordt vermeld in de voorspelling, leefde in de 11de eeuw NC. 500 jaar na de openbaring van de Profeet Mohammed saw en een afstammeling van de 10de generatie van Raja Shalivahan was. Deze mensen vergeten te realiseren dat er nooit een Raja was met de naam Bhoj. De Egyptische Vorsten werden Faraoh genoemd en de Romeinse Koningen waren bekend als Caesar, op dezelfde manier werd Indiase Rajas de titel Bhoj gegeven. Er waren diverse Raja Bhoj gekomen voor de ene in de 11de eeuw NC.
De Profeet nam niet fysiek een bad in de Panchgavya en het water van Ganges. Omdat het water van Ganges als heilig wordt gezien, is het nemen van een bad in de Ganges een idioom, die betekend het wegwassen van de zonden of immuniteit van alle soorten van zonden. Hier zegt de voorspelling dat de Profeet Mohammed saw zonder zonden was, “Maasoom”.
2. Volgens de Bhavishya Purana in de Pratisarag Parv III Khand 3 Adhay 3 Shloka 10 tot 27, heeft Maharishi Vyas voorspeld:

“De Malecha hebben het welbekende land van de Arabieren bedorven. Arya Dharma wordt niet gevonden in het land. Daarvoor verscheen er ook een misgeleide kwade geest die ik heb gedood; nu was hij weer verschenen, gezonden door een sterke vijand. Om deze vijanden het rechte pad te laten zien en om hen leiding te geven, is de welbekende Mohammed saw, bezig om de Pishachtas naar het rechte pad te brengen. O Raja, Jij hoeft niet te gaan naar het land van de dwaze Pishachas, jij zult worden gereinigd door mijn vriendelijkheid waar je ook bent. ’s Nachts, zei hij, de van engelachtige aard, de slimme man, in de gedaante van Pishacha tegen Raja Bhoj, “O Raja! Jouw Arya Dharma is gemaakt om te heersen over alle religies, maar volgens de bevelen van Ishwar Parmatma, zal ik de sterke geloofsbelijdenis van de vlees eters versterken. Mijn volgelingen zullen worden besneden, zonder een staart (op zijn hoofd), een baard laten staan, creëren een revolutie door de aankonding van de Aadhaan (de Moslim roep tot gebed) en ze zullen toegestane zaken eten. Hij zal alle soorten van dieren eten behalve zwijn (varken). Hij zal de reiniging niet zoeken bij de heilige struiken, maar zal worden gereinigd door strijd. Vanwege hun vechten met de onreligieuze naties, zullen ze bekend worden als Musalmaans. Ik zal de schepper zijn van deze religie van de vlees etende naties.”

De Voorspelling verklaart dat:
De zondaren hebben het Arabische land verdorven.
Arya Dharma is niet gevonden in dat land.
De Indiase Raja hoeft niet naar het Arabische land te gaan, omdat zijn reiniging plaats zal vinden nadat de musalmaan zullen arriveren in India.
De komende Profeet zal getuigen van de waarheid van het Arische geloof, dat wil zeggen het Monotheïsme en hij zal de misgeleide mensen hervormen
De volgelingen van de Profeet saw zullen worden besneden. Ze zullen zijn zonder een staart op hun hoofd en met een baard. Ze zullen een grote revolutie op gang brengen.
vi. Ze zullen de Aadhaan aankondigen (de Moslim oproep tot gebed)
vii Ze zullen alleen maar toegestane zaken en dieren eten, maar ze eten geen varkensvlees. De Qoer’aan bevestigd dit in niet minder dan vier plaatsen:

In Surah Al-Baqarah, hoofdstuk 2, vers 173
In Surah Al-Maidah, hoofdstuk 5, vers 3
In Surah Al-Anam, hoofdstuk 6, vers 145
In Surah Al-Nahl, hoofdstuk 16, vers 115
“Voorwaar, Hij heeft jullie het kadaver en het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover anders dan (de Naam van) Allah afroepen is verboden…”
Ze zullen musalmaan genoemd worden
Ze zullen een vlees etende natie zijn.

Het eten van herbivoren is bevestigd door de Qoer’aan in Surah Maidah, hoofdstuk 5, vers 1 en in Surah Mu’minun, hoofstuk 23, vers 21
“O jullie die geloven! Komt de beloften na. Toegestaan voor jullie zijn de dieren van het vee, behalve wat aan jullie voorgelezen is…”
3. Volgens de Bhavishya Purana, Parv – III Kland 1 Adhay 3 Shloka 21-23
“Verdorvenheid en vervolging zijn gevonden in zeven heilige steden van Kashi, etc. India wordt bewoond door Rakshas, Shabor, Bhil en andere dwaze mensen. In het land van Malechhas, zijn de volgelingen van de Malechha dharma (Islam) wijze en dappere mensen. Alle goede kwaliteiten zijn gevonden in de Musalmaans en alle soorten van gebreken hebben zich opeengestapeld in het land van de Ariërs. De Islam zal over India en zijn eilanden heersen. Deze feiten wetende, O Muni, prijs de naam van uw heer.”
De Qoer’aan bevestigt dit in Surah Taubah, hoofdstuk 9, vers 33 en in Surah Al Saff, hoofdstuk 61, vers 9:
“Hij is Degene die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de Leiding en de ware godsdienst (de Islam) om deze te laten zegevieren over alle (vormen van) godsdienst, ook al haten de veelgodenaanbidders het.”
Eenzelfde boodschap wordt gegeven in Surah Fatah, hoofdstuk 48, vers 28:
“Hij is Degene Die Zijn Boodschapper met de Leiding en de ware godsdienst (de Islam) heeft gezonden om deze over alle godsdiensten te doen zegevieren. En Allah is voldoende als Getuige.”


Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X