bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cursus Bijbel uit de doekem - De Bijbel wordt uit de doeken gedaan: je kijkt naar schilderijen, filmpjes en teksten
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Christendom > Krishna en Jezus de zelfde persoon?
  Mirna  1. Geplaatst op 13 juni 2009 om 11:30 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Krishna zei 5000 jaar gelden onderstaande

“Want ik ben het doel van een wijs mens, en Ik ben de weg, Ik ben zijn geluk, Ik ben zijn hemel.
Ik was, zal zijn en ben.
Ik ben de oorsprong van allen; alles komt uit Mij voort; dit begrijpend, in adoratie verzonken de wijzen Mij (Het Zelf).

Jezus zei 2000 jaar geleden:

Joh. 14:6: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Krishna uit India: geboren uit maagd Devaki, met een ster in het oosten, die zijn komst aankondigde. Hij verrichte wonderen met zijn dicsipelen en herrees na zijn dood.

http://forum.scholieren.com/archive/index.php/t-921902.html

Ik heb een vraag, is Jezus de geincarneerde Krishna? Ze hebben allebei de zelfde uitspraken gedaan. Christenen claimen aan de hand van Joh 14:6, dat iedreen verloren gaat zonder geloof in de god jezus en zijn offer.

Christenen menen dat Jezus uniek is door de uitspraak dat hij de weg en het leven is...maar krishna had dat 1200 jaar eerder gezegt...of is de bijbel een mengeling van babylonische verhalen, egyptische verhalen en Indiaase verhalen....er zijn heel veel overeeenkomsten in de verhalen uit oudere boeken dan de bijbel met de bijbel...is de bijbel een herschrijving van eerdere godsdiensten?

Wie kan me helpen met antwoorden? Ik zie geen verschil tussen krishna en jezus en andere godsdienst stichters....volgens mij zijn ze allemaal de zelfde persoon die elke keer weer terug komt om de mensheid naar de rechte weg te wijzen en maken de gelovige verschillen door op te scheppen over hun geweldigeste profeet, terwijl er misschien helemaal geen verschil is en ze allen de vrede wenste te stichten (godskoninkrijk op aarde)
Overdrijven de godsdienst aanhangers niet te veel in hun godsdienst door te zeggen dat hun profeet de beste is of er zelfs goden van maken?

Op school heb ik te maken met mensen van verschillende afkomsten en zie eigenlijk dat alle mensen het zelfde willen, vrede en respect, welk geloof ze ook aanhangen en ik ben een vriend van iedereen omdat ik nadenk en zie zelfs geen verschil tussen gelovige en ongelovige..ze doen allemaal het zelfde, eten, drinken, trouwen en krijgen kinderen en feesten...er is geen verschil, maar gelovige maken verschillen onder elkaar door te roepen dat hun god of profeet de aller beste is en de grootste en liefste god.

Zo dat is mijn vraag en verhaal.

  Sabine Van ..  2. Geplaatst op 03 december 2011 om 15:50 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

QUOTE:
Op 13 juni 2009 om 11:30 schreef Mirna het volgende:
Krishna zei 5000 jaar gelden onderstaande

“Want ik ben het doel van een wijs mens, en Ik ben de weg, Ik ben zijn geluk, Ik ben zijn hemel.
Ik was, zal zijn en ben.
Ik ben de oorsprong van allen; alles komt uit Mij voort; dit begrijpend, in adoratie verzonken de wijzen Mij (Het Zelf).

Jezus zei 2000 jaar geleden:

Joh. 14:6: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Krishna uit India: geboren uit maagd Devaki, met een ster in het oosten, die zijn komst aankondigde. Hij verrichte wonderen met zijn dicsipelen en herrees na zijn dood.

http://forum.scholieren.com/archive/index.php/t-921902.html

Ik heb een vraag, is Jezus de geincarneerde Krishna? Ze hebben allebei de zelfde uitspraken gedaan. Christenen claimen aan de hand van Joh 14:6, dat iedreen verloren gaat zonder geloof in de god jezus en zijn offer.

Christenen menen dat Jezus uniek is door de uitspraak dat hij de weg en het leven is...maar krishna had dat 1200 jaar eerder gezegt...of is de bijbel een mengeling van babylonische verhalen, egyptische verhalen en Indiaase verhalen....er zijn heel veel overeeenkomsten in de verhalen uit oudere boeken dan de bijbel met de bijbel...is de bijbel een herschrijving van eerdere godsdiensten?

Wie kan me helpen met antwoorden? Ik zie geen verschil tussen krishna en jezus en andere godsdienst stichters....volgens mij zijn ze allemaal de zelfde persoon die elke keer weer terug komt om de mensheid naar de rechte weg te wijzen en maken de gelovige verschillen door op te scheppen over hun geweldigeste profeet, terwijl er misschien helemaal geen verschil is en ze allen de vrede wenste te stichten (godskoninkrijk op aarde)
Overdrijven de godsdienst aanhangers niet te veel in hun godsdienst door te zeggen dat hun profeet de beste is of er zelfs goden van maken?

Op school heb ik te maken met mensen van verschillende afkomsten en zie eigenlijk dat alle mensen het zelfde willen, vrede en respect, welk geloof ze ook aanhangen en ik ben een vriend van iedereen omdat ik nadenk en zie zelfs geen verschil tussen gelovige en ongelovige..ze doen allemaal het zelfde, eten, drinken, trouwen en krijgen kinderen en feesten...er is geen verschil, maar gelovige maken verschillen onder elkaar door te roepen dat hun god of profeet de aller beste is en de grootste en liefste god.

Zo dat is mijn vraag en verhaal.
Krihsna was persoonlijkeid God,Jezus is de persoonlijkheid zoon van God, die door krishna naar de wereld werd gestuurd

  Theo Bert  3. Geplaatst op 03 december 2011 om 22:47 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

QUOTE:
Op 03 december 2011 om 15:50 schreef Sabine van den Bulk het volgende:
[..]Krihsna was persoonlijkeid God,Jezus is de persoonlijkheid zoon van God, die door krishna naar de wereld werd gestuurdover Krishna, een van de vele hindu goden valt te lezen op wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Krishna

en daar lees ik weinig dat gelijkenis toont met Jezus Christus.
Jezus was volkomen mens onder de mensen van zijn tijd. In de relatie met God toonde Jezus zich Gods Zoon te zijn.
God is geest.
Ik geloof dat God zich heeft doen kennen in Jezus. In die zin is Jezus de ( geestelijke) weg. Het is de keuze aan ieder op zijn levenspad. Jezus zette zijn leven in:
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden Joh 15,13

Zeer waarde vol is het volgende getuigenis van Khalil. : http://www.morethandreams.tv/

Shalom,


Theo Bert  Becky  4. Geplaatst op 04 december 2011 om 13:03 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

QUOTE:
Op 03 december 2011 om 22:47 schreef Theo Bert het volgende:

en daar lees ik weinig dat gelijkenis toont met Jezus Christus.
Jezus was volkomen mens onder de mensen van zijn tijd. In de relatie met God toonde Jezus zich Gods Zoon te zijn.


Dan zou ik als ik jou was wat meer informatie gaan zoeken wanneer je echt wil weten hoe het werkelijke verhaal in elkaar steekt.

Krishna stortte zijn bloed voor de mensheid en wordt, evenals Jezus, afgebeeld, hangende aan een kruis. Ook hij daalde neer in de hel, stond na zijn dood op, en voer ten hemel. De namen Krishna en Christus hebben een en dezelfde strekking! Christus wordt de goede herder genoemd, Krishna de herder. Ook Krishna werd verzocht door de duivel. Hij beleeft, evenals Jezus, een verheerlijking. Ook hij houdt een bergrede en is een figuur in wonderbaarlijke visvangsten. Zoals Jezus gehuldigd wordt door de publieke vrouw Magdalena, zo kunnen we eveneens een dergelijk geval lezen van Krishna.


* Krishna is bovennatuurlijk in de maagd Devaki (de Heilige) verwekt en als een heilige incarnatie geboren.
* Hij werd geboren in een tijd toen zijn familie op reis was om hun jaarlijkse belasting te gaan betalen.
* Alhoewel Krishna in een koninklijke familie werd geboren, was zijn vader een arme schrijnwerker.
* Bij zijn geboorte waren er engelen, herders en wijzen, en hem werden geschenken gegeven.
* Hij werd door een tiran vervolgd die vreesde dat Krishna een bedreiging voor zijn koninkrijk zou inhouden. In een aanslag op Krishna’s leven heeft de tiran duizenden kinderen laten doden.
* Krishna werd in de rivier de Ganges gedoopt.
* Zijn zending was de redding van het mensdom.
* Hij deed wonderwerken, zoals de opwekking van doden en de genezing van doven en blinden.
* Krishna gebruikte gelijkenissen om de mensen over mededeelzaamheid en liefde te leren.
* Hij volgde een eenvoudige levenswijze en heeft de armen liefgehad.
* Hij is de tweede persoon van een drie-eenheid en heeft zichzelf “de opstanding” en “de weg naar de Vader” genoemd;
* Zijn discipelen hebben hem de titel “J e z e u s” gegeven, wat “zuivere essentie” betekent.

http://www.youtube.com/watch?v=kQBH1UoyyLI

Groetjes,
Becky

  Theo Bert  5. Geplaatst op 11 december 2011 om 17:09 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Becky schreef: * Zijn discipelen hebben hem de titel “J e z e u s” gegeven, wat “zuivere essentie” betekent

Jezus is een vertaling van de Joodse naam Yeshu of Jehoshua.
Die naam betekent van God is het heil, God helpt, God redt.
De discipelen spraken Aramees, dat nauw verwant is aan het oud Hebreeuws-

Jeshua ha messiach in het Grieks de wereld taal van toen is
Iesous Chrestos
Jezus Christus

citaat:
Christus: Wat betekent die naam ? Wat betekent Messias?In de Hebreeuwse Bijbel van de Joden, de Tenach (het Oude Testament van de Christenen), komt de naam Messias voor. Deze naam is afgeleid van het Hebreeuwse woord Masjiach en betekent Gezalfde.

In het Nieuwe Testament, dat oorspronkelijk in het Grieks geschreven is, komt het Griekse woord Christos voor, dat is afgeleid van chrioo, dat zalven betekent. De Latijnse vorm Christus betekent dan ook (de) Gezalfde.

In het Nieuwe Testament wordt Christus gehanteerd als eigennaam, maar ook in de combinatie Jezus (de) Christus.

In het Evangelie naar Johannes wordt het Oudtestamentische begrip Messias gelijkgesteld aan Christus (Joh. 1:41). Jezus zegt ook zelf, dat Hij de Messias / Gezalfde is (Joh. 4:25-26).

In Handelingen wordt gesproken over '(...) de Heer en zijn Gezalfde' (Hand. 4:26) en in de Openbaring van Johannes over '(...) onze Heer en zijn Messias' (Openbaring 11:15). Deze passages worden binnen de exegese als volgt geïnterpreteerd: Jezus is de door God gezalfde. In Openbaring is ook te lezen: '(...) Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid' (Openbaring 11:15). Jezus wordt namelijk ook als koning gezien en reeds in het OT werden koningen door God gezalfd. De koning wordt dus een Gezalfde van God genoemd (Samuel 1 en 2).

In het Oude testament staat dat Aäron, de broer van Mozes tot hogepriester werd gezalfd (Ex40:15). De hogepriester volgde zijn voorganger op en werd door hem gezalfd. Alle zonen van het geslacht van Aäron werden tot priester gezalfd. De hogepriester van Israël is gewoon een mens, die de speciale taak heeft om zijn medemensen bij God te vertegenwoordigen. Hij biedt God hun gaven aan en offert Hem de dieren die zijn gegeven om niet alleen de zonden van de mensen, maar ook die van hemzelf te bedekken {Hebreeën 5:1}. Het was nodig dat Jezus Christus, aan ons (Zijn broeders) gelijk werd. Anders had Hij niet onze genadige en trouwe Hogepriester voor God kunnen worden; een priester die, als Hij met onze zonden afrekent, zowel genadig voor ons als trouw aan God is {Hebreeën 2:17}. Maar Jezus, de Zoon van God is onze grote Hogepriester, die naar de Hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan Hem twijfelen (Hebreeën 4:14). Deze Hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd {Hebreeën 4:15}.

Profeten werden soms ook gezalfd. De zalfolie was het teken van de Geest van God, de Heilige Geest. Door die Heilige Geest spraken de profeten: Zo zegt de Heer ...... Ze zeiden dus hetgeen de Geest van God hun ingaf. Daarom zien we dat Jezus bij Zijn doop in de Jordaan, gezalfd wordt met de Heilige Geest (Mattheüs 3:16).

Het woord Christus betekent dus Gezalfde. In Jezus Christus zien we de Koning van het Koninkrijk van God, het Hemelse Koninkrijk. Hij treedt op als de Hogepriester en we zien Hem als Profeet. Daarmee stijgt Hij boven alles uit en wordt Hij beleden als het licht van de wereld {Joh. 8:12 en 9:5}.

Vragen? Hulp nodig? Bel naar 0642456348, of mail naar geloofsnieuws@yahoo.com  Optimanus  6. Geplaatst op 27 december 2011 om 11:33 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

QUOTE:
Op 04 december 2011 om 13:03 schreef Becky het volgende:
[..]

Dan zou ik als ik jou was wat meer informatie gaan zoeken wanneer je echt wil weten hoe het werkelijke verhaal in elkaar steekt.

Krishna stortte zijn bloed voor de mensheid en wordt, evenals Jezus, afgebeeld, hangende aan een kruis. Ook hij daalde neer in de hel, stond na zijn dood op, en voer ten hemel. De namen Krishna en Christus hebben een en dezelfde strekking! Christus wordt de goede herder genoemd, Krishna de herder. Ook Krishna werd verzocht door de duivel. Hij beleeft, evenals Jezus, een verheerlijking. Ook hij houdt een bergrede en is een figuur in wonderbaarlijke visvangsten. Zoals Jezus gehuldigd wordt door de publieke vrouw Magdalena, zo kunnen we eveneens een dergelijk geval lezen van Krishna.


* Krishna is bovennatuurlijk in de maagd Devaki (de Heilige) verwekt en als een heilige incarnatie geboren.
* Hij werd geboren in een tijd toen zijn familie op reis was om hun jaarlijkse belasting te gaan betalen.
* Alhoewel Krishna in een koninklijke familie werd geboren, was zijn vader een arme schrijnwerker.
* Bij zijn geboorte waren er engelen, herders en wijzen, en hem werden geschenken gegeven.
* Hij werd door een tiran vervolgd die vreesde dat Krishna een bedreiging voor zijn koninkrijk zou inhouden. In een aanslag op Krishna�s leven heeft de tiran duizenden kinderen laten doden.
* Krishna werd in de rivier de Ganges gedoopt.
* Zijn zending was de redding van het mensdom.
* Hij deed wonderwerken, zoals de opwekking van doden en de genezing van doven en blinden.
* Krishna gebruikte gelijkenissen om de mensen over mededeelzaamheid en liefde te leren.
* Hij volgde een eenvoudige levenswijze en heeft de armen liefgehad.
* Hij is de tweede persoon van een drie-eenheid en heeft zichzelf �de opstanding� en �de weg naar de Vader� genoemd;
* Zijn discipelen hebben hem de titel �J e z e u s� gegeven, wat �zuivere essentie� betekent.

http://www.youtube.com/watch?v=kQBH1UoyyLI

Groetjes,
BeckyHet christendom is ook helemaal niet uniek, is een samensmelting van de toen heersende godsdiensten. Het christendom is eigenlijk de meltpot van het Romeinse rijk.

The Hidden Story of Jesus
http://www.youtube.com/watch?v=wrCug6zx3Hg


Optimanus

  Beejay  7. Geplaatst op 07 februari 2012 om 14:18 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

QUOTE:
Op 27 december 2011 om 11:33 schreef Mirna het volgende:
Krishna zei 5000 jaar gelden onderstaande

“Want ik ben het doel van een wijs mens, en Ik ben de weg, Ik ben zijn geluk, Ik ben zijn hemel.
Ik was, zal zijn en ben.
Ik ben de oorsprong van allen; alles komt uit Mij voort; dit begrijpend, in adoratie verzonken de wijzen Mij (Het Zelf).

Jezus zei 2000 jaar geleden:

Joh. 14:6: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Krishna uit India: geboren uit maagd Devaki, met een ster in het oosten, die zijn komst aankondigde. Hij verrichte wonderen met zijn dicsipelen en herrees na zijn dood.

http://forum.scholieren.com/archive/index.php/t-921902.html

Ik heb een vraag, is Jezus de geincarneerde Krishna? Ze hebben allebei de zelfde uitspraken gedaan. Christenen claimen aan de hand van Joh 14:6, dat iedreen verloren gaat zonder geloof in de god jezus en zijn offer.

Christenen menen dat Jezus uniek is door de uitspraak dat hij de weg en het leven is...maar krishna had dat 1200 jaar eerder gezegt...of is de bijbel een mengeling van babylonische verhalen, egyptische verhalen en Indiaase verhalen....er zijn heel veel overeeenkomsten in de verhalen uit oudere boeken dan de bijbel met de bijbel...is de bijbel een herschrijving van eerdere godsdiensten?

Wie kan me helpen met antwoorden? Ik zie geen verschil tussen krishna en jezus en andere godsdienst stichters....volgens mij zijn ze allemaal de zelfde persoon die elke keer weer terug komt om de mensheid naar de rechte weg te wijzen en maken de gelovige verschillen door op te scheppen over hun geweldigeste profeet, terwijl er misschien helemaal geen verschil is en ze allen de vrede wenste te stichten (godskoninkrijk op aarde)
Overdrijven de godsdienst aanhangers niet te veel in hun godsdienst door te zeggen dat hun profeet de beste is of er zelfs goden van maken?

Op school heb ik te maken met mensen van verschillende afkomsten en zie eigenlijk dat alle mensen het zelfde willen, vrede en respect, welk geloof ze ook aanhangen en ik ben een vriend van iedereen omdat ik nadenk en zie zelfs geen verschil tussen gelovige en ongelovige..ze doen allemaal het zelfde, eten, drinken, trouwen en krijgen kinderen en feesten...er is geen verschil, maar gelovige maken verschillen onder elkaar door te roepen dat hun god of profeet de aller beste is en de grootste en liefste god.

Zo dat is mijn vraag en verhaal.Hier staat het antwoord op al jou vragen.
Baird T Spalding - De Meesters van het verre oosten.
Je kan het Googlen of mss het boek kopen.
Succes.
Vrg, Beejay


Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X