bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Spam > Sabbat, Sondag?
  Gerhard Ebe..  1. Geplaatst op 17 mei 2009 om 02:58 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Sabbat – Sondag?

biblestudents@imaginet.co.za http://www.biblestudents.co.za

Dis ‘n eeue oue verdigsel die Sinoptici verskil met Jh in hierdie opsig. Dis BOG. Daar bestaan geen teenstrydigheid nie. Ek het hoeveel keer al hier die Skrifture gelys waar AL VIER Evangelies PRESIES dieselfde verklaar:

En ja, CDJIV, dit HET, ALLES te make met die ‘Sondag/Saterdag–kwessie’, WANT:

1A) HIER BEGIN die EERSTE van die “drie dae volgens die Skrifte”:–
Waarop die kruisiging sou plaasvind:–
Mk14:12/17; Mt26:17/20; Lk22:7/14; Jh13:1.

1B) HIER is die OGGEND van die EERSTE van die “drie dae volgens die Skrifte”:
Mk15:1/Mt27:1/Lk23:1/Jh19:14

1C) HIER is die MID– EN LAAT NAMIDDAG van die EERSTE van die “drie dae volgens die Skrifte”:
Mk15:37–41; Mk27:50–56; Lk23:44–49; Jh19:28–30


2A) HIER, BEGIN, die TWEEDE dag van die “drie dae volgens die Skrifte”:–
Waarop Josef die liggaam sou begrawe:–
Mk15:42/Mt27:57, Lk23:50–51, Jh19:31/38.

2B) HIER, is die NAG van die TWEEDE van die “drie dae volgens die Skrifte”:
Mk15:43–46a; Mt27:58–59; Lk23:52–53a; Jn19:31b–40.

2C) HIER is die MID– EN LAAT NAMIDDAG van die TWEEDE van die “drie dae volgens die Skrifte”:
Mk15:46b–47; Mk27:60–61; Lk23:53b–56a; Jh19:41–42


3A) HIER, BEGIN die DERDE van die “drie dae volgens die Skrifte”:–
Waarop die Opstanding sou plaasvind:–
Lk23:56b


3B) HIER, is die OGGEND van die DERDE van die “drie dae volgens die Skrifte”:
Mt27:62–66

3C) HIER is die MID– EN LAAT NAMIDDAG van die DERDE van die “drie dae volgens die Skrifte”:
Mt28:1–4.


4A) HIER, BEGIN die dag NA, die “drie dae volgens die Skrifte”:–
Waarop Jesus sou verskyn:–
Mk16:1.

4B) HIER is die NAG van hierdie dag, in kronologiese volgorde:–
Waarin die vroue na die graf sou gaan:–
Jh20:1–10; Lk24:1–10; Mk16:2–8.

4C) HIER is die OGGEND van hierdie dag, in kronologiese volgorde:–
Wat Jesus sou verskyn:–
Jh20:11–18/Mk16:9; Mt28:5–10/11–15.

Enigste ding wat ek nie hier gesê het nie was om jou daaraan te herinner om die OU Vertalings (Engels, ongelukkig) soos die KJV of AV te gebruik, want die nuweres – selfs die 1933 Afrikaanse Vertaling, is al ‘aangepas’ om die waarheid te verdoesel.

http://www.biblestudents.co.za

Paasfees behoort nie deur Christene waargeneem te word nie omdat dit heeltemal, heidens en afgodsdiens is.

Christene behoort ook nie meer die Pasga waar te neem nie omdat dié weer, nadat en omdat Christus gekom HET, ook heeltemal die betoning van ongeloof en bygelowigheid sou gewees het as mens dit SOOS DIE JODE DOEN, sou bly waarneem het.

Daarom word gevind dat die Pasga in die Nuwe Testament en onder die Nuwe Verbond in Christus Jesus en vir Christus Jesus elke week GEVIER, WORD— deur GEMEENTELIKE Sabbatsonderhouding— deur te “eet en drink” van die Brood en Water van die Lewe, en ons VERLOSSING EN VERLOSSER, te “FEES”-VIER.

En dit, behels VEEL meer as bloot om elke GEWONE dag van ons lewe in Christus Jesus die verlossing en die RUS van God te belewe, want ware Pasga-viering van "ons Pasga-Lam" het die GEMEENTELIKE deelgenootskap en deelname aan die Verlossingsdeurgang van GOD, IN HOM, geword, deurdat en TOE, God Christus uit die dood opgewek en tot aan die regterhand van God in hemelse verheerliking en heerlikheid verhef het en HOM, HOOF VAN DIE GEMEENTE, GEMAAK HET. Ef1:19-23, Kol2:12-19. “ons : saam en met HÓM”, sê hierdie Skriftuur, Kolossensiërs 2— soos trouens orals anders.

Daarom is die Nuwe-Testamentiese ‘Pasga’ groter as mens se eie ervaring of besit, maar het dit die voorreg en plig van die Christelike KERK, geword; en daarom verklaar die Skrifte:- “Gedenk die Sabbat, dat jy dit heilig, want in ses dae HET GOD geskape .... maar op die Sewende Dag HET GOD, van AL SY (grootste en alles-skeppende en alles-reddende) WERKE, GERUS .... jou UITGELEI”. (Gn1; Ex12; Dt5; Hb4:4-5)


Ek is - glo ek - geroepe loodgieter vir God om gesmelte lood in die ore van die slapende wagte op die mure van Jerusalem te giet. Ek beywer my vir die uitwysing en verduideliking van die eenvoudige en onvervalste Skrif betreffende die vervalsings daarvan in Skrifplase rakende die vraagstuk: Sabbat? Sondag?

Ek bely die Christelike Geloof soos bely deur die Algemene Kerk in die 'Apostoliese Geloofsbelydenis' en 'Drie Formuliere' - laasgenoemde met enkele voorbehoude, naamlik oor die Sabbatdag en water-doop. Ek is dus 'n heeltemal gewone Gereformeerde, Protestantse gelowige Christen, sondaar-mens, in wie se hart God dit gelê het om na die Hervormings-wekroep van: Tot eer van God alleen; Christus Alleen; Genade alleen; Geloof alleen; SKRIF, ALLEEN, hierdie 'saak', uit te dra.
Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X