bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Christendom > Genezing is een teken.
  Theo Bert  1. Geplaatst op 05 april 2007 om 18:08 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Wonderlijke genezing in BleskensgraafNa 17 jaar helse pijn en voornamelijk liggen, staat Janneke Vlot op 4 maart van dit jaar op uit haar rolstoel en loopt. "Ongelooflijk", luidt de letterlijke reactie van het Erasmus Medisch Centrum.Teus Vlot uit Bleskensgraaf, een diepgelovig mens, heeft in 2004 op het punt gestaan alle bladzijden uit zijn bijbel te scheuren waarop wonderbaarlijke genezingen plaatsvonden. Zo groot waren op dat moment de vertwijfeling en boosheid over het lijden van zijn zieke vrouw Janneke en hun hele gezin. Maar hij liet zijn bijbel heel. "Ik bad om vertrouwen en kreeg het. Boosheid lost niets op".

Janneke (44) zelf is geen moment vertwijfeld of boos geweest. "Ik heb altijd gezegd: God maakt geen fouten". In een rondzendbrief aan familie en vrienden schreef ze in 2004: "Eens zal ik genezen zijn en lopen". Ze bedoelde destijds: misschien in dit leven, misschien in de hemel, verduidelijkt ze nu.

Het gebeurde in dit leven. Om precies te zijn: op de avond van 4 maart 2007, in Leiderdorp.

Tijdens een genezingsdienst kondigt de evangelist Jan Zijlstra aan dat "God door deze vrouw grote dingen gaat doen". Het volgende moment stapt Janneke wat onwennig uit haar rolstoel en loopt. Stampt op de grond, zonder pijn. Schatert het uit. En stopt vervolgens niet meer met lopen.

Teus (45), eigenaar van een bedrijf in scheepsdieselmotoren en werkgever van 75 mensen, zegt: "Ik heb er jaren om gebeden. Ik geloof erin. Maar als het gebeurt, vallen je ogen uit je kassen".

Dezelfde nacht pakt Janneke thuis een fiets, stapt op en rijdt weg alsof ze niet anders gewend is. Teus en de kinderen staan er huilend naar te kijken. De pijn is weg. Janneke slaapt weer normaal en wordt fris wakker.

Ze leed sinds 1990 na een val op haar knie aan posttraumatische dystrofie, een ziekte die gepaard gaat met helse pijnen. Door jarenlang voornamelijk liggen liep ze hernia’s op. Zenuwen en spieren raakten steeds verder beschadigd en botten ontkalkt. Talloze pijnlijke behandelwijzen, operaties en medicaties in even zo veel ziekenhuizen, leverden nooit het gewenste resultaat op, wel heel veel ellendige bijwerkingen.

In een gestaag tempo werd Janneke meer invalide en hulpbehoevend. "De eerste jaren waren vooral ongemakkelijk. Ik werd een gast in mijn eigen huis, terwijl ik zo graag een goede vrouw en moeder wilde zijn. Maar de laatste jaren heb ik me echt dood in mijn eigen lichaam gevoeld".

Vorig jaar nam ze deel aan een groot wetenschappelijk onderzoek onder dystrofiepatiënten door het Erasmus Medisch Centrum. De fysieke schade was onomkeerbaar, de kans op een normaal leven nihil, concludeerden de artsen na intensief onderzoek.

Des te groter is het wonder. Na de genezing zijn Janneke en Teus opnieuw bij het onderzoeksteam geweest. "Niet voor onszelf, wij twijfelden niet. Maar voor de artsen. Toen de testresultaten kwamen, stonden wij én alle onderzoekers met tranen in de ogen".

Teus: "Het is geen wonder van genezing, maar een wonder van schepping. Alles wat in Jannekes lichaam kapot was, is letterlijk als nieuw. Dat zie je op de foto's. Haar 'slechte been' is nu beter dan het goede. God levert geen half werk. Wat hij deed in de bijbel, doet hij anno 2007 nog steeds".

Waarom God 'pas' na 17 jaren optrad? Waarom uitgerekend via deze evangelist en niet in hun eigen hervormde kerk in Bleskensgraaf of gewoon thuis op de bank? Allemaal vragen die ook Janneke en Teus zichzelf hebben gesteld, maar waarop ze het antwoord niet weten.

Janneke: "Ik moest deze weg bewandelen en nu moet ik de boodschap verkondigen dat Hij, ook in deze tijd, dichtbij de mensen wil komen, ter bemoediging van iedereen die het nu zwaar heeft. God werkt dwars door alle kerkmuren heen en stelt geen voorwaarden.’"
Bron: Algemeen Dagblad

Ook in deze tijd is Jezus door zijn heilige Geest in kracht onder ons. Genezing is een teken van zijn aanwezigheid.

mvg.
Theo Bert  Moslim  2. Geplaatst op 31 augustus 2007 om 19:31 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

http://www.miraclesofthequran.com/index2.html

  Marijke.be  3. Geplaatst op 11 augustus 2009 om 11:48 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

QUOTE:
Op 10 augustus 2009 om 19:01 schreef Theo Bert het volgende:
Wonderlijke genezing in BleskensgraafNa 17 jaar helse pijn en voornamelijk liggen, staat Janneke Vlot op 4 maart van dit jaar op uit haar rolstoel en loopt. "Ongelooflijk", luidt de letterlijke reactie van het Erasmus Medisch Centrum.


Waarom God 'pas' na 17 jaren optrad? Waarom uitgerekend via deze evangelist en niet in hun eigen hervormde kerk in Bleskensgraaf of gewoon thuis op de bank? Allemaal vragen die ook Janneke en Teus zichzelf hebben gesteld, maar waarop ze het antwoord niet weten.

Janneke: "Ik moest deze weg bewandelen en nu moet ik de boodschap verkondigen dat Hij, ook in deze tijd, dichtbij de mensen wil komen, ter bemoediging van iedereen die het nu zwaar heeft. God werkt dwars door alle kerkmuren heen en stelt geen voorwaarden.ďż˝"
Bron: Algemeen Dagblad

Ook in deze tijd is Jezus door zijn heilige Geest in kracht onder ons. Genezing is een teken van zijn aanwezigheid.

mvg.
Theo Bert
Beste Theo,


Hoe het verhaal ook in elkaar zit, alle eer komt de Almachtige toe.

Matth. 7:21-23:
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, [/b]hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?[/b] En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der WETTEN LOOSHEID.


MattheĂĽs 23:23-39:
"Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtige van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzer, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen, en gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Bereja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren".Geen genezing is ook een teken!
http://bijbel.startkabel.nl/forum/?sub=4&id=1734&n=3#end


Citaat
MADISON - Een Amerikaanse gelovige man die zijn zieke dochter wilde genezen door te bidden in plaats van medische hulp te zoeken, is schuldig aan doodslag.
Dat heeft een rechtbank in de staat Wisconsin zaterdag bepaald, meldden Amerikaanse media.
Het 11-jarige meisje overleed vorig jaar maart aan de gevolgen van suikerziekte, een chronische aandoening die goed te behandelen is.
Haar ouders waren ervan overtuigd waren dat God het gezin testte. De christenen brachten hun dochter niet naar het ziekenhuis omdat dat 'ongehoorzaam' aan God zou zijn.
Medische hulp werd pas ingeschakeld toen het dochtertje niet meer ademde. De moeder werd eerder al schuldig bevonden aan doodslag. Het echtpaar hangt een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar boven het hoofd.


Bron: http://www.nu.nl/algemeen/2052889/biddend-paar-laat-dochter-doodgaan.html

Psalm 84:5-6
“Blessed is the man whose strength is in You, Whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, They make it a spring; the rain also covers it with pools”.
(Engelse WEB vertaling)

http://www.youtube.com/watch?v=sMaF_CB55f0

Salam, Shalom, de Vrede met u,
Marijke.be

  Yoy  4. Geplaatst op 12 augustus 2009 om 17:40 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Overal en onder elk geloof komen wonderen of genezingen voor, Gods handen zijn zeker niet gebonden.
Vaak geven we ook zelf een naam aan een beeld, maar hoe dan ook, het zijn tekens. Volgens mij zegt het eerder iets over de eenheid van God de Almachtige en Zijn Barmhartigheid.


Regelmatig verschijnt de beeltenis van Jezus, Maria of Mohammed op bijzondere plaatsen. Wat te denken van: Jezus als chocoladevlek, de naam Mohammed op tropische vissen of Maria op een tosti.

DO 07 mei 2009 | 11.00
Een vrouw uit Florida heeft een goddelijke boodschap ontvangen. Nancy Simoes was haar salami aan het bakken in de pan toen ze merkte dat de letters "GOD" op het vlees verschenen.

"Toen ik het eerste schijfje omdraaide stond er een G, daarna kreeg ik de O. Ik dacht: hoe bijzonder zou het zijn als de laatste letter een D zou zijn. En ja hoor!" Aldus de katholieke Nancy.

"Ik geloof haar voor 100 procent," zegt de buurman. Al 20 jaar bakt deze familie salami bij het ontbijt. "Inmiddels vinden we het lekker. We doen het gewoon. Normaal zien we geen letters of circels. Het is gewoon salami!" Zegt dochter Natasha.
http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=15383


'Jezus Christus neergestort'
VR 27 mrt 2009 | 13.15
Bewoners van een Russisch dorp weten het zeker: Jezus Christus heeft van zich laten horen. Zo'n honderd jaar geleden stortte een meteoriet neer in Boguslavka. Toevalligerwijs ontdekten wetenschappers vorige week het gelaat van Christus in het gesteente...

Het brokstuk raakte de aarde in het oosten van Rusland. Daarbij brak de meteoriet in tweeën. Resultaat: het gelaat van Jezus Christus verscheen. Lange tijd bleef de beeltenis onopgemerkt, totdat onderzoekers het object nader onderzochten.

De meteoriet wordt bewaard in het Geologisch museum in Moskou.
http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=15115


'Heilig' kalf trekt duizenden moslims
DI 14 feb 2006 | 10.19
Duizenden Egyptenaren hebben maandag geprobeerd een glimp op te vangen van een kalfje waarvan de geboorte volgens dorpsbewoners het "antwoord van God op de aanval op de islam'' is. De huidplooien van het beestje, dat kortgeleden ter wereld kwam in het zuid-Egyptische dorpje Tunis, zouden bij de geboorte de woorden "Er is geen andere God dan Allah'' hebben gevormd. Dat meldde een lokale politieagent, die maandag wanhopig probeerde de menigte in bedwang te houden.

Zo'n 20.000 mensen dromden maandag samen voor het huis van de eigenaar van het kalf, Mohammed Abu Dif. De politie zei dat het hoge aantal nieuwsgierigen het gevolg was van de internationale rel rond de spotprenten over de profeet Mohammed in Europese kranten.
http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=8210


Moslims vergapen zich aan tropische vissen
DI 28 mrt 2006 | 09.14
Honderden moslims hebben zich de afgelopen dagen bij een huis in het Britse Liverpool gemeld om zich te vergapen aan twee tropische vissen die in het Arabisch de woorden 'Allah' en 'Mohammed' op hun huid lijken te dragen.
Sheik Sadek Kassem, imam in Liverpool, zei maandag dat met de vissen een signaal is afgegeven. De eigenaar van de vissen, de 23-jarige Ali Al Waqedi, zei dat hij naar een dierenwinkel was gegaan om de vissen voor zijn kinderen te kopen.
Eerst zag hij de vis die in het Arabisch het woord Allah droeg. Daarna viel zijn oog op de vis met het woord Mohammed op de huid. "Ik denk dat het een boodschap is van Allah aan mij", aldus Al Waqedi. "Het maakt mijn geloof alleen maar sterker."
Het is overigens niet de eerste keer dat er een vis opduikt met de naam 'Allah' op de flank. Op de website http://www.miraclesofislam.com zijn bovendien voorbeelden te zien van Allah's naam in de oceaan, in een deel van Afrika, in de vorm van een plant, op een tomaat, in een watermeloen, in een babyoor, in een wolkenpartij en op een besneeuwde berg.
http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=8536


Lammetje brengt 'boodschap van Allah'
ZA 27 mrt 2004 | .
Inwoners van het dorp Halhoul op de Westelijke Jordaanoever zien het als een boodschap van de Almachtige: een pasgeboren lammetje met op zijn vacht de woorden 'Allah' en 'Mohammed'.
http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=3851


De maagd Maria in een tosti
WO 17 nov 2004 | 11.54
Het zou wel eens de duurste tosti aller tijden kunnen worden: het broodje gegrilde kaas dat Diana Duyser op de veilingsite eBay te koop aanbiedt.

De Amerikaanse bakte het broodje tien jaar geleden, maar zag toen ze een hap nam tot haar verbazing dat een gezicht haar vanaf het broodje aanstaarde. Aanvankelijk was de 52-jarige juwelenontwerpster een beetje bang voor de afbeelding. Maar inmiddels heeft ze zich gerealiseerd dat het om een afbeelding van de maagd Maria gaat en is ze klaar om ''het te delen met de wereld''.

Grap
Duyser zette de tosti vorige week op eBay en zag tot haar vreugde dat er massale belangstelling voor haar broodje was. Op zondag was de pagina met de tosti al 100.000 keer bekeken en stond het hoogste bod op 22.000 dollar. Voor Duyser kon cashen, besloot eBay echter het item van de site te halen. Als reden werd gegeven dat eBay geen items toestaat die als grap zijn bedoeld.
Duyser liet echter weten dat haar tosti geenszins een grap was. Dinsdag besloot eBay het item weer toe te laten. Tot dusver staat het hoogste bod op 16.000 dollar.

Steak
Voor wie interesse heeft in dit bijzondere 'relikwie' is het wellicht interessant om te weten dat de tosti gemaakt is van witbrood en Amerikaanse kaas, zonder gebruikmaking van olie of boter. Bovendien is de sandwich na tien jaar nog volkomen schimmelvrij, aldus de eigenaresse. Er kan nog tot 22 november geboden worden op de wondertosti.
Inmiddels wordt eBay overspoeld door vergelijkbare 'relikwieën'. Zo is er een steak met het gelaat van de heilige maagd te koop en is ook het 'Maak-uw-eigen-maagd-Maria-tosti-pakket' al voorhanden.
http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=5545

Vriendelijke groeten,
YoY


  Theo Bert  5. Geplaatst op 27 augustus 2009 om 22:40 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Jezus profeteerde:Mat 24,24
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Het mag duidelijk zijn dat lang niet alle tekenen er zijn van Christus wege. Tekenen van verkeerde oorsprong, welke niet uit Jezus Messias zijn, kunnen mensen ook op een verkeerd spoor zetten.

Jezus, zijn naam betekent : van God is het heil, God redt. Tekenen die in naam van Jezus gebeuren zijn er om te wijzen dat het heil, de redding bij God vandaan komen.

met vriendelijke groet,
Theo BertEDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Theo Bert op 27 augustus 2009 om 22:44:36  Theo Bert  6. Geplaatst op 08 december 2009 om 14:19 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Een bijzonder getuihenis
http://www.christembassyhealingschool.org/videos/videos.php?v=20091207

  Brahim  7. Geplaatst op 10 december 2009 om 13:20 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Gij Zult Geen Vals getuigenis Afleggen:

http://www.youtube.com/watch?v=yN9Ay4QAtW8
http://www.youtube.com/watch?v=KcaSERVdzY0


QUOTE:
Op 20 oktober 2007 om 20:10 schreef Dave Abdellah het volgende:
(Koran2:127)“Waarlijk, het eerste huis voor de mensen bestemd, is dat te Bekka, gezegend en een leiding voor de volkeren.”
Psalm 84:5-6
“Blessed is the man whose strength is in You, Whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, They make it a spring; the rain also covers it with pools”.
(Engelse WEB vertaling)DE WETTELOZEPs 1,4

Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.

Ps 1,6
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.


Ps 3,8
Sta op, HEER, en red mij, God, sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen.


2 Petr 2,7
Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij.


2 Petr 3,17
Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen,


Mat 4,10
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’


Mat 4,15
‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister:


Mat 7 21
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!
24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.Dave Abdellah
Ik getuig God=1 en Mohammed vzmh de LAATSTE profeet


Met vriendelijke groet,
Brahim

EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Brahim op 10 december 2009 om 13:23:55  Theo Bert  8. Geplaatst op 13 december 2009 om 14:31 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

L.S.
QUOTE:
Op 08 december 2009 om 14:19 schreef Theo Bert het volgende:
Een bijzonder getuigenis

http://www.christembassyhealingschool.org/videos/videos.php?v=20091207
Dit houd ik voor waarheid.


  Theo Bert  9. Geplaatst op 27 december 2009 om 22:58 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

verbazingwekkende film over genezingen.
www.supernaturalsigns.com/.../movie-review-finger-of-god-fil/

  Mirjam  10. Geplaatst op 20 november 2010 om 18:20 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Backmasking van popsongs is altijd goed voor ophef in de christelijke kringen.
Nu is het eens gedaan met een opwekkingslied!
Zie resultaat en huiverrr!

http://www.youtube.com/watch?v=NzUIxsv9ZZs

Mirjam

Ga naar pagina: 1, 2, 3, 4

Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X