bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Bijbel > De vreze des Heren leren.
  Theo Bert  1. Geplaatst op 21 maart 2006 om 23:54 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

De vreze des Heren. Wat betekent dat?

In de Bijbel is 24 x sprake van de ďvreze des Heren ď Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Is dat pure angst, of is dat toch wat anders?God overstijgt de mens volkomen. Wij zijn niet instaat zijn grootheid te meten. Daarvan raakt de mens zo geÔmponeerd dat een ontmoeting met Hem doet beven van ontzag.

Ontzag voor de Heer : zo vertaalt de NBV. the fear of the Lord.

Het is diep ontzag, groot respect voor het numineuse, het heilige, dat is het goddelijke mysterie dat fascineert en doet beven van ontzag.

De Bijbel zegt : De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand. Ps 111,10

Bij die vreze des Heren, daar begint geestelijk gezien de wijsheid. Luister daarom naar Ps 34,12 : Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des HEREN leren.

Waarom is dat het begin van wijsheid?

Omdat het doet wijken van het kwade. De vreze des Heren bepaalt hoe je in het leven staat. Spr 8,13 De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik. Spr 16,6 Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad.

Jezus Christus was op aarde die zich de Geliefde Zoon wist. Van Hem profeteerde Jesaja: Jes 11,2En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN; ja zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN.

Bij de verheerlijking op de berg vallen de discipelen in ontzag op hun knieŽn . Daar blijkt Jezus veel meer dan een een goede leermeester. Een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! 6 Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Mat.17 Zo is de mens als hij in Gods nabijheid komt.

Luc 2,9En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. Die stoere herders die nergens bang voor waren die vreesden met grote vreze toen hen het goddelijke naderde.

Ps 2,11 Dient de HERE met vreze en verheugt u met beving.

Ontzag en liefde voeden de blijdschap en doen de gemeente groeien. De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest. Hand 9,31

Shalom,
Theo Bert
www.gelooft.nl


  Aad  2. Geplaatst op 24 maart 2006 om 21:15 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Jezus had luid en duidelijk gezegd, wie in mij gelooft,gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft, en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft.........

Jezus zegt hier dat hij en de vader een zijn.In hem verschijnt God, zodat wie Jezus ziet tegelijk de vader ziet.
Als mensen weten wie jezus is weten zij ook wie god is

  Turk  3. Geplaatst op 28 april 2006 om 18:38 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

weet jij hoe god er uitziet aad?

  Aad  4. Geplaatst op 29 april 2006 om 00:40 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

als mensen weten wie jezus is weten ze ook wie god is

  Turk  5. Geplaatst op 30 april 2006 om 12:16 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

dat is geen antwoord, ik vraag het aan jou aad.?

  Turk  6. Geplaatst op 16 mei 2006 om 00:57 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

jouw geloof heeft dus hier geen antwoord op?hmm

  Theo Bert  7. Geplaatst op 03 augustus 2006 om 11:53 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

QUOTE:
Op 28 april 2006 om 18:38 schreef Turk het volgende:
weet jij hoe god er uitziet aad?God is Geest. De mens is een geestelijk mediamieke begaafdheid. Op het niveau van de geest weet de mens van God. In Jezus heeft God laten zien hoe Hij er voor mensen zijn wil.

mvg.
Theo Bert

  Aad  8. Geplaatst op 03 augustus 2006 om 12:49 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Mooi geformuleerd Fred

  Theo Bert  9. Geplaatst op 22 december 2015 om 23:51 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

En opeens stond eenengel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:11 U is heden de Heiland geboren, namelijkChristus, de Here, in de stad van David. 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.

en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. De herders raakten als het ware verlamt van schrik door die confrontatie met het heilige van de heerlijkheid van God. Daar is een prachtig kerstlied voor van verwachting en overtuiging van Gods nabijheid.

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o IsraŽl!
Hij is nabij, Immanuel!

https://www.youtube.com/watch?v=2JpvW9FU_Rg
https://www.youtube.com/results?search_query=enya+o+come+o+come+emmanuel
zie ook: Gelooft.com

  Theo Bert  10. Geplaatst op 01 september 2016 om 22:19 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Derec Prince geeft een prachtige uitleg over de Vreze des Heren / The fear of the Lord, als zijn schat.

https://www.youtube.com/watch?v=h0_PulaH6sU


,,De vreze des Heren is zijn schat'' zegt een tekst in Jesaja. Deze prediking stelt u voor aan die schat. Vanuit de bijbel leert u hoeveel heerlijke beloften er verbonden zijn aan de vreze des Heren, die bovendien radicaal afrekent met vrees voor mensen en andere vormen van angst.


Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X