bijbel

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Bijbel
Op zoek naar Bijbel? - Zoek Bijbel in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Bijbel, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Bijbel > Forum > Bijbel > Verdwenen boeken van de bijbel
  Waterman  1. Geplaatst op 12 juni 2009 om 10:22 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Vele Christenen komen vaak met de bewering dat de Bijbel in de originele staat is gebleven en onveranderd is gebleven sinds haar begin.
Toch heb ik daar zelf wel mijn gedachten over of dit inderdaad wel zo letterlijk moet worden genomen omdat er toch verwijzingen staan naar boeken die niet meer in de bijbel staan.

Volgens de bijbel is het boek en de persoon vervloekt als deze deze veranderd heeft.
De vraag die ik me zelf stelde was deze...
"Is de Bijbel nu een vervloekt boek omdat er boeken zijn verwijderd uit de bijbel. Stel nu dat er in die boeken namen staan die belangrijk zijn voor ons en onze tijd en dat hiermee namen zijn gewist en profetien zijn gewist?
Katolieken hebben ook nog eens andere boeken in de bijbel zitten die niet in die van de protestanten zitten,,,,welke bijbel is dan de beste, die van de protestanten of die van de bijbel, en dan ook nog eens al die aangepaste vertalingen elke keer weer...welke vertaling is de beste vertaling?


Het boek des verbonds Ex 24:7
Het boek des oprechten of (Jasjar*) Joz. 10:13
Het boek over het recht van het koningschap 1 Sam 10:25
Het boek der geschiedenissen van Salomo 1 Kon 11:41
De woorden van de zieners Gad en Nathan 1 Kron 29:29
Profetie van Ahia en de visionair Iddo (Jedi*) 2 Kron 9:29
De woorden van Semaja en Iddo 2 Kron 12:15
Het boek van de koningen (zieners*)van IsraŽl 2 Kron 20:34 *

Ook toevoegingen aan boeken worden als vloek gezien, toch kent het Boek Markus twee verschillende einde...alles na vers 16:8 is een latere toevoeging, ook het boek openbaringen is later toegevoegd en is pas later als het laatste en definitieve boek achter in de bijbel geplaatst.

Dan geloven christenen toch duidelijk in een inkompleet Boek, en dan kan het toch al niet meer een goddelijk boek zijn?

Ook heb ik gelezen dat de bijbel helemaal niet 3000 jaar oud is, maar dat het door Ezra een paar honderd jaar voor christus opnieuw op papier is gezet aan de hand van mondelinge overleveringen.

Al deze feiten maken het boek toch een stuk minder goddelijk lijkt mij, want iets wat Goddelijk is zal toch ook perfect moeten zijn en dat is het niet, want hoe konden kerken dan vrouwen verbranden als heksen aan de hand van de bijbel? Dat houd dus in dat men aan de hand van de bijbel de eigengedachten verafgoden kan op een paar enkele bijbel versen.

Ik kan dus niet geloven dat de bijbel goddelijk is, hooguit restanten van iets wat ooit goddelijk is geweest.

Vriendelijke groet,
Waterman

  Theo Bert  2. Geplaatst op 18 juni 2009 om 22:03 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Hallo Waterman,

Heb je de Bijbel gelezen? Of wat mis je in de Bijbel? Toch vind ik het vreemd dat je denkt dat de Bijbel incompleet is. Ik beschouw het als zeer bijzonder dat er zoveel bewaard is gebleven.
Van de Bijbel heb ik nooit een christen horen zeggen dat dat boek goddelijk is. De Bijbel is niet uit de hemel gevallen.
Het is een door mensen geschreven geloofsboek. Het is zeker een geÔnspireerd boek. Het spreekt nog steeds heel veel mensen aan. Doorheen de letters, de woorden en de verhalen weet de gelovige zich aangesproken en in die zin is de Bijbel het woord van God. Dat zich geestelijk aangesproken weten kan door een wijsheidsuitspraak, een stuk geschiedenis, een gedicht/Psalm of een profetie zijn. b.v Jesaja profeteerde 700 voor Christus dat de Messias komen zou. De Messias is Jezus.
God is geest. De mens heeft een lichaam, hij heeft een ziel, maar hij is geest. In die geestelijke dimensie kan hij communiceren, zich richten op God.

mvg.
Theo Bertcitaat:http://www.1stap.com/html/oorsprong_en_ontstaan_van_de_b.html

De Bijbel bestaat niet uit maar ťťn boek, maar uit 66 boeken, geschreven door ongeveer 40 verschillende auteurs. Daaronder zijn koningen: David en Salomo; geleerden en artsen: Jesaja en Lucas; theologen: Ezra en Paulus; hoge staatslieden: Mozes, DaniŽl, Nehemia; landbouwers en vissers: Amos en Petrus; musici: Asaf en de kinderen van Korach; profeten: EzechiŽl, JoŽl, etc. De boeken zijn in een tijdsbestek van ongeveer 1500 jaar geschreven.

Het is heel bijzonder dat ondanks die verscheidenheid de Bijbel toch een volledig en samenhangend geheel is. Dit komt omdat de mensen die de Bijbel geschreven hebben, dit niet op eigen gezag gedaan hebben, maar geÔnspireerd waren door Gods Heilige Geest. Velen van hen benadrukken dat God hen Zelf opdroeg alles op te schrijven. De Bijbel is het woord van God aan de mensen.

De voorstelling van een heilige verzameling Bijbelse boeken, geÔnspireerd door God, is al heel oud. De twee stenen plaquettes waarop de vinger van God de Tien Geboden had geschreven werden in de Ark van het Verbond bewaard. De Wet en de Geschriften van Mozes werden zorgvuldig naast de Ark bewaard. Het verzamelen en schriften van de geschriften van het Oude Testament was een proces van eeuwen, dat pas door Ezra werd afgesloten. Het geheel van de boeken van het Nieuwe Testament was al vůůr het jaar 200 met weinig onderlinge afwijkingen in omloop. De huidige vorm van onze canon werd in de vierde eeuw definitief vastgesteld.

einde citaat.  Waterman  3. Geplaatst op 18 juni 2009 om 22:34 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Dag Theo,

Dank je wel voor je uitleg hoe jij het geloof, dat het een geinspireerdboek is, een geloofsboek.
Maar dat wil dan toch niet zeggen dat de bijbel het enige geinspireerde boek is, of het enige geloofsboek, over mensen en geloof?
Is het nietzo dat een ieder zijn beleving met God kan hebben, ongeacht zijn gezinte of godsdienst of het boek welke hij/zij volgt?

Vriendelijke groet,
Waterman

  Evenbeeld V..  4. Geplaatst op 12 juli 2009 om 11:59 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Hallo Waterman,

Het geeft dus duidelijk aan dat God de Bijbel niet heeft kunnen bewaken, omdat Israel de profeten heeft gedood, naar Jezus woorden in de bijbel want er zijn ook boeken verdwenen, het geeft dus aan dat het niet het onfeilbare woord van God is, want er zijn gedeeltes verdwenen, mogen we ook aan nemen dat wat de profeten hebben gezegt over de bijbel waar is...het is gecorrupteerd, indien christenen blijven volhouden dat de bijbel onfeilbaar is, maken christenen op deze wijze Mozes(as) tot een leugenaar en minachten christenen zijn profetieen, en pikken enkel de versen uit de bijbel die hen uitkomt om de drie-eenheid te bewijzen op grond van verkeerde interpretaties en Paulus schrijfsels die christenen ook als onfeilbaar bestempelen geheel op eigen gezag.
Oordeel komt snel!

Jeremia 8:8
Hoe durven jullie te zeggen: ďWij zijn wijzen,
wij hebben de wet van de HEERĒ?
De pen van de schrijvers heeft hem vervalst.Mozes had de vervalsing (verderving van het wetboek) van de wet voorspeld na zijn dood:

Deuteronium 31:25
Zo gebood Mozes den Levieten, die de ark des verbonds des HEEREN droegen, zeggende:
26 Neemt dit wetboek, en legt het aan de zijde van de ark des verbonds des HEEREN, uws Gods, dat het aldaar zij ten getuige tegen u.
27 Want ik ken uw wederspannigheid, en uw harden nek. Ziet, terwijl ik nog heden met ulieden leve, zijt gij wederspannig geweest tegen den HEERE; hoe veel te meer na mijn dood! 28 Vergadert tot mij al de oudsten uwer stammen, en uw ambtlieden; dat ik voor hun oren deze woorden spreke, en tegen hen den hemel en de aarde tot getuigen neme.
29 Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en afwijken van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten, wanneer gij zult gedaan hebben, dat kwaad is in de ogen des HEEREN, om Hem door het werk uwer handen tot toorn te verwekken.

Het NT verwijst ook naar de vervalste wet en de geboden die door mensen zijn opgelegd:

Matheus 15:7[i]
Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende:
8 Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij;
9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.CONCLUSIE:
De christelijke geloofsbelijdenis dat de bijbel het onfeilbare woord is gaat regelrecht tegen de bijbel zelf in, zo is er weer een christelijke claim ontkracht en steen voor steen wordt het lichaam afgebroken om nadien weer in WAARHEID te worden opgebouwd, gericht door een steen, verbroedering tussen Ismael en Isaak en de 12 stammen, 1 in onze geliefde vader Abrahim(as). De Schapen zullen de stem van de Herder herkennen, niet om te scheiden, maar om samen te voegen alle zegeningen uitgesproken over Ismael en Isaak en de 12 stammen in eenheid aanbiddend de Enige ongeziene Schepper God verlost van afgodsbeelden en heidense vebeeldingen.

QUOTE:
Op 18 juni 2009 om 22:34 schreef Waterman het volgende:
Vele Christenen komen vaak met de bewering dat de Bijbel in de originele staat is gebleven en onveranderd is gebleven sinds haar begin.
Toch heb ik daar zelf wel mijn gedachten over of dit inderdaad wel zo letterlijk moet worden genomen omdat er toch verwijzingen staan naar boeken die niet meer in de bijbel staan.

Volgens de bijbel is het boek en de persoon vervloekt als deze deze veranderd heeft.
De vraag die ik me zelf stelde was deze...
"Is de Bijbel nu een vervloekt boek omdat er boeken zijn verwijderd uit de bijbel. Stel nu dat er in die boeken namen staan die belangrijk zijn voor ons en onze tijd en dat hiermee namen zijn gewist en profetien zijn gewist?
Katolieken hebben ook nog eens andere boeken in de bijbel zitten die niet in die van de protestanten zitten,,,,welke bijbel is dan de beste, die van de protestanten of die van de bijbel, en dan ook nog eens al die aangepaste vertalingen elke keer weer...welke vertaling is de beste vertaling?


Het boek des verbonds Ex 24:7
Het boek des oprechten of (Jasjar*) Joz. 10:13
Het boek over het recht van het koningschap 1 Sam 10:25
Het boek der geschiedenissen van Salomo 1 Kon 11:41
De woorden van de zieners Gad en Nathan 1 Kron 29:29
Profetie van Ahia en de visionair Iddo (Jedi*) 2 Kron 9:29
De woorden van Semaja en Iddo 2 Kron 12:15
Het boek van de koningen (zieners*)van IsraŽl 2 Kron 20:34 *

Ook toevoegingen aan boeken worden als vloek gezien, toch kent het Boek Markus twee verschillende einde...alles na vers 16:8 is een latere toevoeging, ook het boek openbaringen is later toegevoegd en is pas later als het laatste en definitieve boek achter in de bijbel geplaatst.

Dan geloven christenen toch duidelijk in een inkompleet Boek, en dan kan het toch al niet meer een goddelijk boek zijn?

Ook heb ik gelezen dat de bijbel helemaal niet 3000 jaar oud is, maar dat het door Ezra een paar honderd jaar voor christus opnieuw op papier is gezet aan de hand van mondelinge overleveringen.

Al deze feiten maken het boek toch een stuk minder goddelijk lijkt mij, want iets wat Goddelijk is zal toch ook perfect moeten zijn en dat is het niet, want hoe konden kerken dan vrouwen verbranden als heksen aan de hand van de bijbel? Dat houd dus in dat men aan de hand van de bijbel de eigengedachten verafgoden kan op een paar enkele bijbel versen.

Ik kan dus niet geloven dat de bijbel goddelijk is, hooguit restanten van iets wat ooit goddelijk is geweest.

Vriendelijke groet,
Waterman
Vriendelijke Groet,
Evenbeeld van G


EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door: Evenbeeld v.. op 12 juli 2009 om 12:40:20  Ton Delain  5. Geplaatst op 19 februari 2013 om 10:25 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

QUOTE:
Op 16 juli 2009 om 10:49 schreef Waterman het volgende:
Vele Christenen komen vaak met de bewering dat de Bijbel in de originele staat is gebleven en onveranderd is gebleven sinds haar begin.
Toch heb ik daar zelf wel mijn gedachten over of dit inderdaad wel zo letterlijk moet worden genomen omdat er toch verwijzingen staan naar boeken die niet meer in de bijbel staan.

Volgens de bijbel is het boek en de persoon vervloekt als deze deze veranderd heeft.
De vraag die ik me zelf stelde was deze...
"Is de Bijbel nu een vervloekt boek omdat er boeken zijn verwijderd uit de bijbel. Stel nu dat er in die boeken namen staan die belangrijk zijn voor ons en onze tijd en dat hiermee namen zijn gewist en profetien zijn gewist?
Katolieken hebben ook nog eens andere boeken in de bijbel zitten die niet in die van de protestanten zitten,,,,welke bijbel is dan de beste, die van de protestanten of die van de bijbel, en dan ook nog eens al die aangepaste vertalingen elke keer weer...welke vertaling is de beste vertaling?


Het boek des verbonds Ex 24:7
Het boek des oprechten of (Jasjar*) Joz. 10:13
Het boek over het recht van het koningschap 1 Sam 10:25
Het boek der geschiedenissen van Salomo 1 Kon 11:41
De woorden van de zieners Gad en Nathan 1 Kron 29:29
Profetie van Ahia en de visionair Iddo (Jedi*) 2 Kron 9:29
De woorden van Semaja en Iddo 2 Kron 12:15
Het boek van de koningen (zieners*)van IsraŽl 2 Kron 20:34 *

Ook toevoegingen aan boeken worden als vloek gezien, toch kent het Boek Markus twee verschillende einde...alles na vers 16:8 is een latere toevoeging, ook het boek openbaringen is later toegevoegd en is pas later als het laatste en definitieve boek achter in de bijbel geplaatst.

Dan geloven christenen toch duidelijk in een inkompleet Boek, en dan kan het toch al niet meer een goddelijk boek zijn?

Ook heb ik gelezen dat de bijbel helemaal niet 3000 jaar oud is, maar dat het door Ezra een paar honderd jaar voor christus opnieuw op papier is gezet aan de hand van mondelinge overleveringen.

Al deze feiten maken het boek toch een stuk minder goddelijk lijkt mij, want iets wat Goddelijk is zal toch ook perfect moeten zijn en dat is het niet, want hoe konden kerken dan vrouwen verbranden als heksen aan de hand van de bijbel? Dat houd dus in dat men aan de hand van de bijbel de eigengedachten verafgoden kan op een paar enkele bijbel versen.

Ik kan dus niet geloven dat de bijbel goddelijk is, hooguit restanten van iets wat ooit goddelijk is geweest.

Vriendelijke groet,
WatermanYes!!

Christenen zeggen vaak dat het Vaticaan de hoer is, maar zien zelf niet in dat dat het christendom "Het Beest" is waar alle christelijke nominaties uit voort zijn gekomem op basis van de door de hoer geschreven en veranderde boeken. Het Beest staat naakt en zie het verbranden vlees van vele vrouwen en mannen welke niet wenste te buigen voor het Beest.
Dat beest is de smeltpot van alle heidense rijken, de mysteries gekerstend in iets wat was bedoeld om het ware geloof te assimileren, te vernietigen en zelfs de uitverkorenen te misleiden.
De bouwmeester en deze antichrist is Saulus van Tarsus.

The Fraudulent New Testament
http://www.youtube.com/watch?v=v6RTIKsMi3c

Ton Delain


  Theo Bert  6. Geplaatst op 03 maart 2013 om 18:39 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

In de eerste jaren van de verspreiding van het evangelie van Jezus Messias werden de volgelingen van Jezus fel vervolgd. Onder de Romeinse keizer Nero werden christenen voor de leeuwen gegooid en zelf vermoord door hen als menselijke fakkels te verbranden tijdens de feesten/orgieen van deze wrede keizer. Velen wijzen daarom naar Nero als - het beest - Christenen konden hun leven soms redden door aan de keizer een offer te brengen. De keizer wilde goddelijke eer.

Ik ken geen christen die zegt dat de Bijbel een goddelijk boek is. Er zijn mohammedanen die denken dat de koran uit de hemel komt en daarom een heilig boek is dat goddelijke eer verdient.
Voor christenen is de Bijbel die vele verschillende auteurs kent een heilig boek dat vertelt van God en van mensen die in al hun fouten en falen bij God hun heil zoeken. De Bijbel is een boek vol geschiedenissen van mensen en hun relatie tot God en tot elkaar. De Bijbel is uniek omdat er de komst van de messias is voorspeld en dat Jezus die voorspellingen heeft vervuld.
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Er zijn zoveel aanvallen op de Bijbel - a course in miracles - de celestijnsebelofte - en nu dan- The Gospel According to Acharya S by D.M. Murdock.
Wat hebben zij gemeenschappelijk? Het zijn pogingen om het werk van Jezus van Nazareth te bestrijden. Zij bestrijden dat een mens verlossing nodig heeft.

De Bijbel zegt: God is geest. Wanneer wij in het scheppings epos lezen dat God de mens schiep naar zijn beeld betekend dat de mens een geestelijke begaafdheid is.
De mens heeft een lichaam.
De mens heeft een ziel.
De mens is geest.
Er is een geestelijke werkelijkeid waarvan de Bijbel spreekt in symboliek en parabels- gelijkenissen.

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.


Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X